Zamyslenie na deň 12.9.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

JEREMIÁŠ 15,10-21

10  Beda mi, matka moja, že si ma zrodila, muža sporu a sváru pre celú krajinu. Nepožičiaval som, ani mne nepožičiavali, predsa ma všetci preklínajú.   11  Nech sa tak stane, Hospodine, ak som Ti čo najlepšie neslúžil, ak som na Teba nenaliehal za nepriateľa v čase jeho nešťastia a súženia.   12  Či možno zlámať železo, železo zo severu, a bronz?   13  Tvoje bohatstvo a poklady vydám na lúpež bez kúpnej ceny, a to pre všetky tvoje hriechy na celom tvojom území.   14  Donútim ťa slúžiť tvojim nepriateľom v krajine, ktorú nepoznáš, lebo mojím hnevom vznietil sa oheň, ktorý bude večne horieť.   15  Ty to vieš, Hospodine; rozpomeň sa na mňa a ujmi sa ma, pomsti sa za mňa na mojich prenasledovateľoch a nenič ma tým, že im zhovievaš. Vedz, že pre Teba znášam pohanenie.   16  Keď sa vyskytli Tvoje slová, zjedol som ich, Tvoje slová boli mi radosťou a útechou môjmu srdcu. Veď Tvoje meno nosím, ó Hospodine, Bože mocností.   17  Nesedával som v kruhu žartujúcich a nejasal som; pre Tvoju ruku sedím osamelý, lebo si ma naplnil svojím hnevom.   18  Prečo musí byť moja bolesť ustavičná a moja rana nevyliečiteľná? Nechce sa zahojiť. Chceš byť voči mne ako klamný potok, voda, na ktorú sa nedá spoľahnúť?   19  Preto takto vraví Hospodin: Ak sa obrátiš, navrátim ťa, aby si opäť stával predo mnou, ak budeš vyslovovať iba to, čo je vzácne, a nie podlé, budeš akoby mojimi ústami! Nech sa oni obrátia k tebe, ale ty sa k nim neobracaj!   20  A urobím ťa pre tento ľud pevným bronzovým múrom; keď budú bojovať proti tebe, nepremôžu ťa, lebo ja som s tebou, aby som ti pomáhal a zachraňoval ťa – znie výrok Hospodinov.   21  A vytrhnem ťa z rúk zlých ľudí a vykúpim ťa z moci násilníkov.


Nárek a nádej. Aj dnes sa zvestovatelia Slova Božieho môžu ocitnúť v podobnej vnútornej nepohode, ako prorok Jeremiáš. Potom je už len krôčik k sankciám alebo aspoň k skrytému potrestaniu kritika. Túto skúsenosť mali za čias komunistickej totality aj bežní ľudia, ktorí viac milovali pravdu ako svoje pohodlie. No usilovať sa o duchovnú obrodu vo svojom národe, ktorý je hrdý na svoju výlučnosť a jedinečnosť, je „silnejšia káva“. Tvrdou tzv. „negatívnou“ kritikou, sa vyvolávajú oveľa prudšie emócie a silné nálady na elimináciu ohlasovateľov tejto pravdy. Z textu sa dozvedáme, ako adresovať svoje vnútorné pocity, ktoré sa v nás hromadia z pocitu nespravodlivosti. Podobne, ako Jeremiáš, žalujme sa Bohu, ktorý nás vysiela ohlasovať Svoju pravdu svetu. A vedzme, že v takejto pozícii bol i sám Boží Syn, ktorý prišiel zachrániť Svoj národ, ale židovský národ Ho cez svojich predstaviteľov za to nakoniec odsúdil a vydal na smrť. Avšak tak, ako Jeho Boh povýšil nad každé kniežatstvo a mocnosti, vyzdvihne i nás z rúk našich neprajníkov a prenasledovateľov. V túžbe po náprave svojho národa i cirkvi sa preto podporujme a vo svojom žiali sa orientujme na nášho Orodovníka a Pomocníka!
Autor: Marián Bodolló
Pieseň: ES 527


Ja, Hospodin, som strážcom vinice, každú chvíľu ju zalievam, aby jej nechýbalo lístie; dňom i nocou ju strážim. Izaiáš 27,3

Tým sa oslavuje môj Otec, keď prinášate veľa ovocia a stanete sa mi učeníkmi. Ján 15,8


RÍMSKYM 6,18-23 :: MODLÍME SA ZA: NITRIANSKA STREDA (PO)