Zamyslenie na deň 10.5.2024

1.Korinťanom 7,1-16

1 Pokiaľ ide o to, čo ste písali: Dobre je, ak sa muž nedotýka ženy. 2 Aby sa však zabránilo smilstvu, nech má každý svoju ženu a každá nech má svojho muža. 3 Muž nech plní voči žene svoje povinnosti a podobne aj žena voči svojmu mužovi. 4 Žena nie je pánom svojho tela, ale jej muž; podobne ani muž nie je pánom svojho tela, ale jeho žena. 5 Neodopierajte sa jeden druhému, iba ak na určitý čas so vzájomným súhlasom, aby ste sa venovali modlitbe, a potom buďte zase spolu, aby vás satan nepokúšal, keby ste sa nemohli ovládnuť. 6 Uvádzam to však ako možnosť, nie ako príkaz. 7 Želal by som si, aby všetci ľudia boli ako ja, ale každý má od Boha svoj vlastný dar: jeden tak, druhý inak. 8 Neženatým, nevydatým a vdovám však hovorím: Pre nich je dobre, ak zostanú ako ja. 9 Ale ak sa nevedia ovládať, nech vstúpia do manželstva, lebo je lepšie žiť v manželstve ako horieť vášňou. 10 Ženatým a vydatým však prikazujem — nie ja, ale Pán —, aby žena neodchádzala od svojho muža. 11 Ak by však aj odišla, nech ostane nevydatá, alebo nech sa zmieri so svojím mužom; a muž nech ženu neprepúšťa! 12 Ostatným hovorím ja, nie Pán: Ak niektorý brat má neveriacu ženu a ona aj naďalej chce s ním žiť, nech ju neprepúšťa. 13 A ak niektorá žena má neveriaceho muža a ten aj naďalej chce s ňou žiť, nech ho neopúšťa. 14 Lebo neveriaci muž sa posväcuje skrze ženu a neveriaca žena sa posväcuje skrze brata. Inak by vaše deti boli nečisté, teraz sú však sväté. 15 Ale ak sa neveriaci odlučuje, nech sa odlúči. V takých prípadoch brat alebo sestra nie sú otrocky viazaní, veď Boh nás povolal k pokoju. 16 Veď ako môžeš vedieť, žena, či zachrániš svojho muža? Alebo ako môžeš vedieť ty, muž, či zachrániš svoju ženu?


„… každý má svoj zvláštny dar od Boha…“ (v.7). Duch Svätý nám dáva množstvo darov. Tieto Jeho dary sú v gréckom origináli pomenované ako charizmy. Dary, ktoré sú na službu a oslavu Boha, sú požehnaním pre ľudí. „Charizma“ pochádza zo slovesa charidzomai, čo znamená: urobiť niekomu niečo príjemné; robiť dobrodenia; rád, dobrotivo, radostne niečo dať alebo aj „štedrý dar“. V Biblii sa slovo charizmy spomína sedemnásťkrát. V listoch, ktoré napísal Pavel, šestnásťkrát, raz u Petra. Dary – charizmy – sú všeobecné. Ako napríklad – dar povolania (Rim 11,29), dar večného spasenia (Rim 6,23) a špeciálne, ktorých zoznamy Pavel uvádza (1 Kor 12,8-10.28-30; Rim 12,6-8; Ef 4,11-12). V našom texte je spomenutý zvláštny dar: rodinný stav – byť slobodný/á, byť v manželstve, byť vdovcom/vdovou. Je prekvapivé, že týmto máme Boha oslavovať. A iných ľudí okolo nás požehnávať. Robíme to? Prinášame do nášho okolia štedrý dar svojho stavu? Ďakujeme Bohu za to, v akom stave sme? Ak nie, skúsme to oddnes a možno budeme prekvapení z Božej odpovede a ľudskej reakcie. Každý má svoj zvláštny dar od Boha.

Modlitba: Bože, prosím, daj mi citlivosť na požehnanie a dary, ktoré môžu byť aj v obyčajných a ničím výnimočných stavoch. Amen.
Pieseň: ES 656/12
Autor: Radoslav Naď


Hospodin hovorí: „Obrátim sa k vám, budete plodní, rozmnožím vás a upevním s vami zmluvu.“ 3.Mojžišova 26,9

Z Krista rastie celé telo, pevne spojené sa buduje v láske. Efezanom 4,16


Ján 18,33-38 • Modlíme sa za: Myjava (MyS)