Ako na to

Môžete si pustiť audio nahrávku zamyslenia na daný deň.
Audio nahrávka obsahuje základný text z Biblie, zamyslenie a informáciu o tom, za ktorý cirkevný zbor sa daný deň modlíme.

Pod nahrávkou nájdete celý text z Tesnej brány.
Prvý biblický text uvádza priebežné biblické čítanie, ktoré nás za štyri roky postupne prevedie celou Novou zmluvou a za osem rokov knihami Starej zmluvy. V nedeľu a vo sviatok je postupné čítanie väčšinou prerušené.

Nasleduje úvaha, ktorá je pozvaním pre lepšie porozumenie týchto textov v ich biblických súvislostiach.

Pod ňou je pod tenkou deliacou čiarou samostatná dvojica navzájom súvisiacich veršov a prosby za zbory:
1, Starozmluvný verš, ktorý bol vylosovaný zo zbierky pozostávajúcej zo zhruba 1800 úryvkov z Biblie. S týmto starozmluvným veršom súvisí nasledujúci verš z Novej zmluvy, ktorý bol vyhľadaný predovšetkým z priebežného biblického čítania z Novej zmluvy.
2, Biblický text, ktorý sa vzťahuje k udalostiam kresťanského roka, k nedeľnému evanjeliu a týždennému heslu pre denné čítanie Biblie.
3, Prosby za každý náš zbor a rôzne kresťanské organizácie, sú navrhnuté na každý deň  v abecednom poradí.

Otázka: Niekedy biblický text v nahrávke je iný ako biblický text na webovej stránke. Prečo?
Odpoveď: Môže sa stať, že naši spolupracovníci pri nahrávaní použijú iný preklad Biblie, ako je použitý na webovej stránke. Používali sme evanjelický preklad, v súčasnosti používame ekumenický. Občas sa môže stať, že pri nahrávaní naši spolupracovníci použijú evanjelický preklad.

Otázka: Niekedy je nahratá aj modlitba, inokedy nie. Prečo?
Odpoveď: Všetci to robíme vo voľnom čase ako službu. Modlitby sa v zbierke zamyslení začali uvádzať len nedávno. Môže sa stať, že ich niekedy zabudneme nahrať. Budeme sa snažiť zlepšiť. Je dobré a správne, ak sa Boží ľud spojí v spoločnej modlitbe. No rovnako dôležité je, aby aj každý za seba v osobnej modlitbe reagoval na to, ako ho dané Božie slovo oslovilo. Určite odporúčame osobné modlitby.

Otázka: Prečo nie je súčasťou nahrávky aj Modlitba Pánova (Otče náš)?
Odpoveď: Modlitba je rozhovor s Pánom Bohom. Určite každému odporúčame rozprávať sa Pánom Bohom, teda modliť sa. Ak ktokoľvek chce vyliať svoje srdce pre Pánom slovami Modlitby Pánovej, určite by tak mal urobiť. Pokiaľ ide o nahrávanie, či uvádzanie Modlitby Pánovej pri každom zamyslení – neuvádzať každý deň Modlitbu Pánovu na webe, či v nahrávke je skôr z praktických dôvodov. Modlitba Pánova je dostatočne známa, aby sa ju každý čitateľ, či poslucháč dokázal pomodliť z pamäti, prípadne si ju našiel v Písme (Matúš 6:9-13), spevníku, či na webe.

Pretože sú nám mnohé zbory menej známe, je za nimi uvedený aj seniorát, kde sa nachádzajú. Pozrite si tu nižšie, čo znamenajú tie skratky seniorátov. Ak sa chcete o niektorom zbore alebo organizácií dozvedieť viac, nájdete ich stručne predstavené na konci Tranovského kalendára.


Skratky jednotlivých seniorátov: Bratislavský seniorát (Ba), Dunajsko-nitriansky seniorát (Dn), Gemerský seniorát (Ge), Hontiansky seniorát (Ho), Košický seniorát (Ko), Liptovsko-oravský seniorát (Lo), Myjavský seniorát (My), Novohradský seniorát (No), Považský seniorát (Po), Rimavský seniorát (Ri), Šarišsko-zemplínsky seniorát (Šz), Tatranský seniorát (Ta), Turčiansky seniorát (Tu) a Zvolenský seniorát (Zv)