Ako na to

Môžete si pustiť audio nahrávku zamyslenia na daný deň.
Audio nahrávka obsahuje základný text z Biblie, zamyslenie a informáciu o tom, za ktorý cirkevný zbor sa daný deň modlíme.

Pod nahrávkou nájdete celý text z Tesnej brány.
Prvý biblický text uvádza priebežné biblické čítanie, ktoré nás za štyri roky postupne prevedie celou Novou zmluvou a za osem rokov knihami Starej zmluvy. Tento rok prejdeme týmito knihami (nie všetky v súvislom slede): 2.Mojžišova, Izaiáš (kap. 56-66), Jeremiáš, Žalospevy, evanjelium podľa Marka, Lukáša (kap. 1-2) a Jána (kap. 14-17), listy 1. a 2.Korintským, 1. a 2.Timoteovi, Títovi, Filemonovi, 1. a 2.Petra. V nedeľu a vo sviatok je postupné čítanie väčšinou prerušené.

Nasleduje úvaha, ktorá je pozvaním pre lepšie porozumenie týchto textov v ich biblických súvislostiach.

Pod ňou je pod tenkou deliacou čiarou samostatná dvojica navzájom súvisiacich veršov a prosby za zbory:
1, Starozmluvný verš, ktorý bol vylosovaný zo zbierky pozostávajúcej zo zhruba 1800 úryvkov z Biblie. S týmto starozmluvným veršom súvisí nasledujúci verš z Novej zmluvy, ktorý bol vyhľadaný predovšetkým z priebežného biblického čítania z Novej zmluvy.
2, Biblický text, ktorý sa vzťahuje k udalostiam kresťanského roka, k nedeľnému evanjeliu a týždennému heslu pre denné čítanie Biblie.
3, Prosby za každý náš zbor a rôzne kresťanské organizácie, sú navrhnuté na každý deň  v abecednom poradí. Pre zmenu dátumu začíname od 29.februára.

Pretože sú nám mnohé zbory menej známe, je za nimi uvedený aj seniorát, kde sa nachádzajú. Pozrite si tu nižšie, čo znamenajú tie skratky seniorátov. Ak sa chcete o niektorom zbore alebo organizácií dozvedieť viac, nájdete ich stručne predstavené na konci Tranovského kalendára.


Skratky jednotlivých seniorátov: Bratislavský seniorát (Ba), Dunajsko-nitriansky seniorát (Dn), Gemerský seniorát (Ge), Hontiansky seniorát (Ho), Košický seniorát (Ko), Liptovsko-oravský seniorát (Lo), Myjavský seniorát (My), Novohradský seniorát (No), Považský seniorát (Po), Rimavský seniorát (Ri), Šarišsko-zemplínsky seniorát (Šz), Tatranský seniorát (Ta), Turčiansky seniorát (Tu) a Zvolenský seniorát (Zv)