O Zamysleniach

Audio zamyslenia vznikli s láskavým súhlasom vydavateľstva Vivit s.r.o.,
ktoré vydáva zbierku biblických zamyslení na každý deň Tesnou bránou.

Táto kniha zamyslení nad Božím slovom vzniká každý rok v spolupráci s
Modlitebným spoločenstvom (Mos) pri Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku.

Audio a web-mastering realizujú nadšení dobrovoľníci z Cirkevného zboru Háj,  Bratislava – Dúbravka a ďalších. 
Internetové zázemie sponzoruje Cirkevný zbor Obišovce.

Nahrávky piesní z Evanjelického spevníka poskytol portál www.evav.cz.

Audio nahrávky biblických textov sú použité s láskavým súhlasom Slovenskej biblickej spoločnosti a Štúdia Nádej. Ďakujeme!

Všetkým patrí veľké ĎAKUJEME!