Zamyslenie na deň 23.5.2024

1.Korinťanom 10,23-11,1

23 Všetko je dovolené, no nie všetko osoží. Všetko je dovolené, no nie všetko buduje. 24 Nikto nech nehľadá, čo osoží iba jemu, ale to, čo osoží inému. 25 Jedzte všetko, čo sa predáva na trhu, a pre svoje svedomie sa nemusíte na nič pýtať, 26 lebo: Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa. 27 Ak vás niekto z neveriacich pozve a chcete ísť, jedzte všetko, čo vám predložia, a pre svoje svedomie sa nemusíte na nič pýtať. 28 Ak vám niekto povie: „Toto bolo obetované modlám!“, nejedzte to kvôli tomu, kto vás na to upozornil, a kvôli svedomiu; 29 nemyslím pre vaše svedomie, ale pre svedomie toho druhého. Veď prečo má moju slobodu súdiť svedomie niekoho iného? 30 Ak ja niečo s vďakou požívam, prečo by ma mal niekto odsudzovať za to, za čo ďakujem? 31 Či teda jete, alebo pijete, alebo čokoľvek robíte, všetko robte na Božiu slávu. 32 Nebuďte na pohoršenie ani Židom, ani Grékom, ani Božej cirkvi, 33 ako aj ja sa usilujem páčiť všetkým vo všetkom, a nehľadám, čo osoží mne, ale čo osoží mnohým, aby boli spasení.

11:1 Napodobňujte ma, ako ja napodobňujem Krista!


Nebyť na pohoršenie. Mäso obetované modlám bolo rozbuškou, ktorá rozdeľovala kresťanov v Korinte na dva tábory. Tí „silní“ vo viere mali presvedčenie, že modly sú iba kus dreva a pre vieru v Ježiša Krista nie je na nich nič démonické. Preto bez obáv kupovali aj mäso obetované modlám. Ich svedomia sa to nedotklo, mali slobodu konať takto. Tí „slabí“ však mali svedomie plné obáv a výčitiek, či požívanie mäsa obetovaného modlám im nemôže ublížiť. Či sa tým nepodieľajú na modloslužbe a nezrádzajú tak vieru v Pána Ježiša. Apoštol Pavel radí tým silným vo viere, aby brali ohľad na slabých vo viere. Aby sa zriekli pokrmu z mäsa obetovaného modlám, ak tým pohoršujú slabých vo viere. Viac ako silou poznania sa majú nechať viesť silou lásky (pozri Hymnu lásky v 13. kap.), v ktorej vieme byť ohľaduplní a tolerantní voči sebe. Sú témy, ktoré nás kresťanov aj dnes rozdeľujú. Hľadajme to, čo je na osoh cirkvi, čo nepohoršuje, nerozbíja, čo neodrádza veriacich ani neveriacich. Láska nech je dorozumievacím jazykom, nie nenávisť a odsudzovanie.

Modlitba: Drahý Pane Ježišu, ako Tvoja cirkev tvoríme jedno telo, jeden organizmus. Predsa sme však často veľmi rozhádaní, rozdelení v názoroch aj praxi viery. Daj, aby bolo medzi nami viac lásky (ktorá hľadá prospech toho druhého), ako mudrovania. Ukazuj nám skrze Svojho Ducha Svätého cestu k zbližovaniu a porozumeniu. Amen.
Pieseň: ES 567
Autor: Mária M. Hroboňová


Ľud, čo kráča v tmách, uvidí veľké svetlo, nad tými, čo bývajú v krajine temnoty, zažiari svetlo. Izaiáš 9,1

Keď uvideli hviezdu, naplnila ich veľmi veľká radosť. Vošli do domu, uvideli dieťatko s Jeho matkou Máriou. Padli na zem a klaňali sa Mu. Matúš 2,10-11


Skutky apoštolov 11,1-18 • Modlíme sa za: Nové Sady (DNS)