Zamyslenie na deň 12.6.2024

1.Korinťanom 15,35-49

35 Niekto však povie: „Ako sú mŕtvi kriesení? V akom tele prídu?“ 36 Nerozumný! Čo ty seješ, neožije, ak neodumrie. 37 A čo seješ, neseješ ako telo, ktoré má vzniknúť, ale holé zrno, či pšenice, alebo niečoho iného. 38 Boh mu však dáva telo, ako sám chcel, a každému semenu jeho vlastné telo. 39 Nie každé telo je také isté telo, ale iné je telo ľudí, iné je telo zvierat a zas iné je telo vtákov a iné rýb. 40 A sú telá nebeské a telá pozemské, ale iný je jas tiel nebeských a iný pozemských. 41 Iný je jas slnka, iný jas mesiaca a iný je jas hviezd; veď hviezda od hviezdy sa líši jasom. 42 Tak je to aj so zmŕtvychvstaním: čo sa seje porušené, vstáva neporušené; 43 čo je zasiate potupené, vstáva v sláve; čo je siate bezvládne, vstáva v moci. 44 Seje sa telo prirodzené, vstáva telo duchovné. Ak jestvuje prirodzené telo, jestvuje i duchovné. 45 Tak je aj napísané: Prvý človek, Adam, stal sa živou bytosťou, posledný Adam oživujúcim Duchom. 46 Nie je však skôr duchovné, ale prirodzené, až potom duchovné. 47 Prvý človek je zo zeme, pozemský, druhý človek je z neba. 48 Aký je ten pozemský, takí sú aj ostatní pozemskí; a aký je ten nebeský, takí sú aj ostatní nebeskí. 49 A ako sme niesli podobu toho pozemského, tak budeme niesť aj podobu toho nebeského.


Tajomstvá. Je ich veľmi veľa. Niektoré sú v živote odhalené. A po odhalení tajomstva býva buďto radosť, alebo sklamanie. Ja milujem tie narodeninové alebo vianočné. Najlepšie previazané stuhou a zabalené do papiera. Viem, že sa tam skrýva niečo dané z lásky. Tie ostatné ma skôr desia, ako by mi spôsobovali „motýliky“ v bruchu. Niektorých tajomstiev sa totiž ľudstvo bojí a niektoré tajomstvá sú až desivé. Jedným z nich je aj tajomstvo smrti. Od počiatku sveta má človek pred tajomstvom smrti rešpekt. V Biblii je odpoveď, ktorá niektorých poteší a niektorých vystraší: Nebo, alebo zatratenie v pekle. Rovnako tak sa pýtajú ľudia, ako to vlastne bude po smrti so vzkriesením. A aj tu Biblia dáva odpoveď na toto tajomstvo. Príbeh o semene rozsievača je jednoznačný. Čo je zemské, zostáva na zemi, a čo je duchovné, pôjde na súd. Prvý Adam je zemský a ten druhý – posledný „ADAM – ČLOVEK“ je duchovný – oživujúci. Ak mám v sebe nielen zemské, ale aj to duchovné „ČLOVEČENSTVO“, nesiem obraz Krista. A tak budem vzkriesený v Jeho sláve pre nebesá v tele, ktoré je Božím obrazom stvorenia. Ak chcem odhaliť tajomstvo zmŕtvychvstania, stačí nechať Duchu Božiemu priestor, aby nás naplnil Kristovou prítomnosťou v našom zemskom živote. A bude nové nebo a nová zem a nový človek v Kristovej obeti už tu, na našom starom svete.

Modlitba: Bože, ďakujem za duchovný život, ktorý nám ponúkaš. Odpusť, že sa príliš sústredím na telesné veci. Posilňuj ma na duchu a veď Duchom Kristovým. Amen.
Pieseň: ES 676
Autor: Belo Húska


Ustanovil si ho za vládcu nad dielom Svojich rúk, všetko si mu položil pod nohy. Žalm 8,7

Všetko smiem, no nie všetko mi osoží. Všetko smiem, ale ja sa ničím nedám zotročiť. 1.Korinťanom 6,12


Marek 1,40-45 • Modlíme sa za: Pliešovce (HoS)