Zamyslenie na deň 13.6.2024

1.Korinťanom 15,50-58

50 Toto teda hovorím, bratia, že telo a krv nemôžu zdediť Božie kráľovstvo, ani porušiteľnosť nezdedí neporušiteľnosť. 51 Počúvajte, poviem vám tajomstvo: Nie všetci zomrieme, ale všetci budeme premenení, 52 naraz, v tom okamihu, na posledný zvuk poľnice. Keď zatrúbi, mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní a my budeme premenení. 53 Lebo toto porušiteľné si musí obliecť neporušiteľnosť a toto smrteľné si musí obliecť nesmrteľnosť. 54 Keď si však toto porušiteľné oblečie neporušiteľnosť a toto smrteľné si oblečie nesmrteľnosť, vtedy sa splní, čo je napísané: Smrť pohltilo víťazstvo! 55 Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kde je tvoj osteň? 56 Ostňom smrti je totiž hriech a silou hriechu je Zákon. 57 No vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista! 58 A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neochvejní, buďte stále horlivejší v Pánovom diele, veď viete, že vaša námaha nie je márna v Pánovi.


Kedy nastane zmŕtvychvstanie? Aj tu Biblia dáva jasnú odpoveď: Keď sa ľudstvo preoblečie z porušiteľného tela do neporušiteľného (2Kor 5,1…). Teda, keď sa „živí“ premenia na skutočne ŽIVÝCH. Živí v ľudskom tele, ktoré je krehké, ktoré toľkokrát bolí, dozrieva a starne, príde k okamihu duchovného premenenia. Keď sa zo zemského stane duchovné (2Kor 4,18). Naraz a v okamihu času nášho poznaného i nepoznaného univerza. V okamihu príchodu Krista na zem. Živí sa premenia a mŕtvi budú vzkriesení v novom duchovnom tele. Oblečieme si neporušiteľné telo života večnosti. Niektorí na nebeskú hostinu a iní na zatratenie. Naveky, pretože smrteľné sa stane nesmrteľným. Smrť je pohltená Kristovým víťazstvom. – – A kedy sa tak stane? No presne v okamihu po skončení času milosti, ktorý teraz žijeme. Možno zajtra, možno o 1 000 rokov (2Pt 3,9). Využime tento čas milosti, čas evanjelia, aby sme o tomto radostnom okamihu pre živých i mŕtvych dali vedieť čo najviac ľuďom. Ľuďom žijúcim v porušiteľnom tele. Aby okamih premenenia či zmŕtvychvstania bol okamihom radosti večného života v Božej prítomnosti a nie okamihom zatratenia. Veď my živí v Kristu môžeme byť tým najlepším svedectvom Božej lásky k človeku.

Modlitba: Bože, ďakujem za premenenie, čo nás čaká. Odpusť, že sa príliš viažem na telo. Daj, nech žije vo mne Kristus a koná, myslí, cíti, čo sa Mu páči. Amen.
Pieseň: ES 698
Autor: Belo Húska


Mojžiš povedal: „Všetko, čo vám prikazujem, starostlivo dodržiavajte, nič k tomu nepridávajte ani z toho neuberajte.“ 5.Mojžišova 13,1

Ježiš im odpovedal: „Moje učenie nie je Moje, ale Toho, ktorý Ma poslal. Ak niekto chce plniť Jeho vôľu, spozná, či je toto učenie z Boha, alebo či hovorím sám od seba.“ Ján 7,16-17


Matúš 15,29-39 • Modlíme sa za: Podlužany (PoS)