Zamyslenie na deň 22.5.2024

1.Korinťanom 10,14-22

14 Preto, moji milovaní, stráňte sa modloslužby. 15 Prihováram sa vám ako rozumným: Posúďte sami, čo hovorím. 16 Nie je vari kalich dobrorečenia, ktorý žehnáme, účasťou na Kristovej krvi? A chlieb, ktorý lámeme, nie je azda účasťou na Kristovom tele? 17 Keďže je jeden chlieb, my mnohí sme jedno telo, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe. 18 Pozrite na Izrael podľa tela: Azda tí, čo jedia obety, nemajú účasť aj na oltári? 19 Čo tým chcem povedať? Že mäso obetované modlám je niečo? Alebo že modla je niečo? 20 Nie. Ale čo obetujú, obetujú démonom, nie Bohu. No ja nechcem, aby ste mali spoločenstvo s démonmi. 21 Nemôžete piť z Pánovho kalicha aj z kalicha démonov; a nemôžete mať podiel na Pánovom stole aj na stole démonov. 22 Alebo máme vyvolať žiarlivosť Pána? Sme azda silnejší ako on?


Útek, ktorý zachraňuje. Je možné, že väčšina mäsa na trhu v Korinte pochádzala práve z pohanského chrámu, z obetí modlám. Výzva apoštola strániť sa, dokonca utekať pred modloslužbou, znamenala pre kresťanov vážnu výzvu pre ich praktické fungovanie ohľadom stravovania, rodinných i spoločenských stykov. Na dvoch stoličkách sedieť nemožno. Treba si vybrať – modly, alebo Kristus! Modlárstvo nevymizlo, len nabralo nové formy. Kult materializmu, kult tela, kult krásy, nič z toho nemôže a nesmie byť predmetom uctievania. Uvažuj – aké ešte iné modly dláždia cestu k šťastiu a úspechu dnes? Na čom sa podieľaš, máš účasť? Je to zlučiteľné s hodnotami, aké ti ukazuje Kristus? Privádza ťa to bližšie k Ježišovi? Ak odpovedáš: nie, tak je načase zaradiť spiatočku!

Modlitba: Pane Ježišu Kriste, chceme Ti slúžiť a nasledovať Ťa v živote! Ukazuj nám, kde je nebezpečné robiť kompromisy, ktoré by poškodili našu dôveru a vieru v Teba. Daj nám rozhodnosť a silu utekať preč od toho. Amen.
Pieseň: ES 568
Autor: Mária M. Hroboňová


Vykúpenie poslal Svojmu ľudu, naveky ustanovil Svoju zmluvu. Žalm 111,9

Ježiš Kristus je obetou zmierenia za naše hriechy, no nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta. 1.Jána 2,2


Skutky apoštolov 8,(9-11)12-25 • Modlíme sa za: Nové Mesto nad Váhom (PoS)