Zamyslenie na deň 23.11.2023

Matúš 24,15-28

15 Keď teda uvidíte ohavnosť spustošenia, o ktorej bolo povedané ústami proroka Daniela, stáť na svätom mieste — kto číta, nech rozumie —, 16 vtedy tí, čo budú v Judsku, nech utekajú do hôr. 17 Kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu, 18 a kto bude na poli, nech sa nevracia späť vziať si plášť. 19 Beda tehotným a tým, ktoré budú v tých dňoch dojčiť! 20 Modlite sa, aby ste nemuseli utekať v zime alebo v sobotu, 21 lebo vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od počiatku sveta až doteraz a ani viac nebude. 22 A keby tie dni neboli skrátené, nikto by sa nezachránil, ale kvôli vyvoleným sa tie dni skrátia. 23 Keby vám vtedy niekto povedal: ‚Hľa, tu je Kristus!‘ alebo: ‚Tam je!‘ — neverte! 24 Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a divy, aby zviedli — ak je to možné — aj vyvolených. 25 Hľa, povedal som vám to vopred. 26 Ak vám teda povedia: ‚Hľa, je na pustatine‘ — nevychádzajte! ‚Hľa, je v skrýšach‘ — neverte! 27 Lebo ako blesk vzplanie na východe a zažiari až po západ, tak to bude s príchodom Syna človeka. 28 Kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia supy.


Kto je Kristus? Druhý Príchod Pána Ježiša bude podľa Božieho slova sprevádzať mnoho znamení. Mnohí sa budú vydávať za Krista, budú činiť znamenia a zázraky, aby zviedli „ak možno, aj vyvolených“. Kto je Kristus? Kde je pravda? V mnohorakosti kázní, zamyslení, či akýchkoľvek teologických vyučovaní, ktoré sa nám v dnešnej dobe ponúkajú, je potrebné mať sa na pozore. Aj v rámci kresťanstva stále pribúdajú falošné, resp. zavádzajúce učenia. Podľa mnohých ľudí dokonca správne učenie ani nie je až také dôležité…! Argumentujú potrebou tolerancie, ktorá je zaiste potrebná, no nie na úkor pravdy, pretože tá je jedine v čistom Božom slove. Ale pozor – aj pravda Písma sa v mnohom prekrúca. Apoštol dokonca píše, že ľudia „neznesú zdravé učenie, ale pretože chcú počúvať len to, čo sa im páči, budú si podľa svojich žiadostí zháňať učiteľov“ (2Tim 4,3). Dávajme si pozor na to, čo počúvame, resp. čím sa duchovne sýtime. Ako Kristovi nasledovníci podrobujme všetko Jeho slovu a v modlitbe skúmajme duchov, „či sú z Boha, pretože mnohí falošní proroci vyšli do sveta“ (1J 4,1).

Modlitba: Ďakujeme Ti, Hospodine, za Tvoje slovo, vďaka ktorému sa môžeme mať na pozore. Prosíme Ťa, dávaj nám múdrosť pre správne poznanie Tvojho posolstva. Amen.
Pieseň: ES 288
Autor: Simona Devečková


Bože, Ty poznáš moju nerozumnosť, nie sú Ti skryté moje previnenia. Žalmy 69,6

V Ježišovi Kristovi máme skrze Jeho krv vykúpenie a odpustenie priestupkov podľa bohatstva Jeho milosti. Efezským 1,7


2.Tesalonickým 1,3-12 :: Modlíme sa za: Žemberovce (DNS)