Zamyslenie na deň 20.5.2024

2. slávnosť svätodušná
„Nie silou ani mocou, ale Mojím Duchom!“ znie výrok Hospodina zástupov. Zachariáš 4,6b


Ján 20,19-23

19 Večer, v ten istý prvý deň po sobote, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi za zavretými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ 20 Keď to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. 21 Ježiš im znova povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, tak ja posielam vás.“ 22 A keď to povedal, dýchol na nich a povedal im: „Prijmite Ducha Svätého. 23 Tým, ktorým odpustíte hriechy, budú im odpustené, tým, ktorým zadržíte, budú zadržané.“


V uzatvorenej izbe. Tento príbeh, ktorý sa odohral na súmraku veľkonočnej nedele, je unikátny a neopakovateľný. Možnosť zažiť ho mal iba okruh Pánových učeníkov. Pýtame sa, aký úžitok môžeme mať my z toho, čo sa odohralo v tej zatvorenej miestnosti? Ako sa to týka nášho života a viery? To prvé: Pán tu stretá ľudí, ktorí sú sami od seba naplnení iba strachom a skepsou. Jeho „Pokoj vám!“ je prielomom. Dôkazom, že Ukrižovaný je Živý. Zdecimovaných naplní radosť z Pána. Keď dnes počujeme ich svedectvo z Novej zmluvy, nepočujeme iba „dobové náboženské konštrukcie“, ale pravdu, ktorá sa zrodila z ľudského strachu a skepsy pri stretnutí s Ukrižovaným a Živým. A to druhé: Pánovo vyslanie učeníkov do sveta, ich vystrojenie Duchom Svätým a ich zmocnenie udeľovať odpustenie je povzbudením pre nás v tých situáciách, keď sa nachádzame v prostredí cirkvi – pri bohoslužbách či prisluhovaní sviatostí – a duchovní k nám hovoria v autorite. V tej chvíli to nie sú iba liturgickí rečníci „bez záruky“. Reálne nám tlmočia dobrú a milostivú vôľu Boha so všetkými, ktorí sú v Kristovi. Ich slová nás spájajú priamo s milujúcim Božím srdcom.

Modlitba: Bože, ďakujem za Tvoje vzkriesenie a vyslanie. Odpusť, že tak málo šírim Tvoje Slovo. Prosím, nech vo mne zomrie, čo sa Ti nepáči, a ožije, čo Ti je milé. Amen.
Pieseň: ES 145
Autor: Ivan Eľko


Takto hovorí Hospodin: „Nebesia sú Mojím trónom a zem podnožkou pre Moje nohy. Aký je to dom, čo Mi postavíte?“ Izaiáš 66,1

Neviete, že ste Božím chrámom a že vo vás prebýva Boží Duch? 1.Korinťanom 3,16


1.Korinťanom 12,4-11 • 4.Mojžišova 11,11f.14-17.24f.(26-30) • Efezanom 4,(1-6)11-15(16) • Žalm 150 • Modlíme sa za: Nitrianska Streda (PoS)