Zamyslenie na deň 18.7.2022

Ján 6,22-34

22 Na druhý deň zástup, stojaci na druhej strane mora, videl, že tam nebolo inej lode, len jedna na ktorú vstúpili učeníci, a že Ježiš nevstúpil na loď spolu s učeníkmi, ale učeníci odišli sami. 23 Prišli však lodičky z Tiberiady blízko miesta, kde jedli chlieb, keď Pán dobrorečil (Bohu). 24 Keď teda zástup videl, že Ježiš nie je tam, ani Jeho učeníci, vstúpili na loďky a prišli do Kafarnaumu hľadajúc Ježiša. 25 Keď Ho našli na druhej strane mora, povedali Mu: Majstre, kedy si sa sem dostal? 26 Ježiš im povedal: Veru, veru, hovorím vám: Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa. 27 Usilujte sa nie o pominuteľný pokrm, ale o pokrm, ktorý bude pre večný život, ktorý vám Syn človeka dá; lebo ten potvrdil Boh Otec. 28 Povedali Mu teda: Čo robiť, aby sme konali skutky Božie? 29 Ježiš im odpovedal: Skutkom Božím je veriť v Toho, ktorého On poslal. 30 Povedali Mu: Aké znamenie ukážeš, aby sme videli a verili Ti? Čo Ty robíš? 31 Naši otcovia jedli mannu na púšti, ako je napísané: Chlieb z neba dal im jesť. 32 Ježiš im povedal: Veru, veru, hovorím vám: Nie Mojžiš dal vám chlieb z neba, ale môj Otec dáva vám pravý chlieb z neba; 33 lebo to je chlieb Boží, ktorý zostupuje z neba a dáva svetu život. 34 Povedali Mu na to: Pane, dávaj nám vždy tento chlieb.


Ja som chlieb života. Ježiša nasledujú zástupy. Je to naozaj úspech? Aká je mentalita tejto skupiny? Prečo Ježiša „naháňajú“? Odpoveď je dosť smutná: lebo videli zázrak – div a chcú vidieť ďalší a väčší. Mať dosť jedla: chleba – manny a k tomu aj „pečené holuby“ alebo aspoň rybičku. My už máme vyššie nároky: čo všetko by nám pomohlo k dobrému životu…?! Ježiš však nemá záujem presviedčať ľudí týmto spôsobom, aby Ho nasledovali. Prehodí tému na vážnejšiu otázku: Ako naozaj riešiť svoj život? Pre veriacich je to veľmi dôležité a hneď reagujú: Aké sú tie správne skutky, aby bol Boh s nami spokojný? Na druhej strane, je tu aj úprimná otázka: Ako mám žiť? Čo je ten správny skutok – čin? Pán Ježiš sa im snaží vysvetliť, že to, čo nás uspokojí, nebude ďalší zázrak, ale ON sám. My nepochybujeme o tom, že Ježiš je Kristus: Spasiteľ – Boží Syn. Je viera v Ježiša Krista aj dnes dostačujúca? Sme si tým istí? „JA SOM chlieb života; kto prichádza ku Mne, nikdy nebude lačnieť, a kto verí vo Mňa, nikdy nebude žízniť“. Naozaj je pre mňa viera – dôvera v Pána Ježiša tou istotou a viem, že už NIKDY nič iné na svoj hlad a smäd nebudem potrebovať? On je pre naše životy tým zázračným pokrmom! Len ON nás môže dokonale nasýtiť.

Modlitba: Ježišu, ďakujem Ti, že si Chlebom života! Odpusť, že sa naháňam viac za vecami, než za Tebou. Daj mi do hĺbky prežiť poznanie, že Ty mi stačíš na naplnenie potreby vnútra a napĺňaj prostredníctvom mňa aj duchovné potreby iných! Amen.
Pieseň: ES 298
Autor: Ján Vecan


Jeremiáš povedal: Pre rany dcéry môjho ľudu som zronený, smútim. Či niet balzamu v Gileáde? Niet tam azda lekára? Jeremiáš 8,21.22

Ježiš hovorí učeníkom: Keď vojdete do ktoréhokoľvek mesta a prijmú vás, jedzte, čo vám predložia. Uzdravujte tam chorých a hlásajte im:
‚Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo. ̒  Lukáš 10,8-9


Jeremiáš 20,7-11 •  Modlíme sa za: Nandraž (GeS)