Zamyslenie na deň 13.1.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 4,43-54

43 Po dvoch dňoch odišiel odtiaľ do Galiley. 44 Lebo sám Ježiš sa osvedčil: Nemá prorok cti vo svojej otčine. 45 Keď teda prišiel do Galiley, prijali Ho Galilejci, lebo videli všetko, čo činil v Jeruzaleme na slávnostiach; aj oni totiž prišli na slávnosti. 46 Tak prišiel zase do Kány Galilejskej, kde z vody urobil víno. Tam bol kráľovský úradník, ktorému syn bol chorý v Kafarnaume. 47 Keď počul, že Ježiš prišiel z Judska do Galiley, šiel k Nemu a prosil Ho, aby mu prišiel uzdraviť syna, lebo už umieral. 48 I riekol mu Ježiš: Keby ste nevideli znamenia a zázraky, neverili by ste. 49 Odpovedal Mu kráľovský úradník: Poď, Pane, kým mi dieťa neumrie. 50 Riekol mu Ježiš: Choď, syn ti žije. A uveril ten človek slovu, ktoré mu Ježiš povedal, a šiel. 51 Keď bol ešte na ceste, vyšli mu naproti sluhovia a povedali: Žije ti dieťa. 52 Spýtal sa ich teda na hodinu, v ktorú sa mu uľavilo. Povedali: Včera popoludní o siedmej mu prestala horúčka. 53 Tu poznal otec, že to bolo práve v hodinu, v ktorú mu Ježiš povedal: Syn ti žije. I uveril on a celá jeho domácnosť. 54 Toto bolo zase druhé znamenie, ktoré učinil Ježiš, keď prišiel z Judska do Galiley.


Je ťažké uveriť aj v zázrak, ktorý sme videli. Evanjeliá spomínajú, že Pánovi Ježišovi sa nedarilo robiť zázraky v kraji, odkiaľ pochádzal – v Galilei. Tento bol druhý. Prvým bol zázrak na svadbe, ale o tom skoro nikto nevedel a jediná, ktorá vtedy verila v Jeho moc, bola Jeho matka. A tu, v Kafarnaume, to pravdepodobne tiež nebol rodák z Galiley, ktorý uveril, že Ježiš dokáže urobiť zázrak v jeho rodine. Keď mu Pán Ježiš povedal: „Choď domov, tvoj syn žije“, neodišiel sklamaný, že nič nevybavil. Uveril tomu, čo mu Ježiš povedal. Možno inak by bolo neskoro… A, samozrejme, jeho viera a viera celej jeho rodiny bola posilnená, keď svoje dieťa, ktoré bolo tak blízko smrti, videl zdravé aj tým, že sa to stalo presne vtedy, keď sa rozprával s Ježišom. – – Z toho plynú dve veci: Ak prosíš o zázrak, uver mu skôr, než ho uvidíš, alebo hoci aj len o ňom začuješ na pol ceste. Ak máš vysokú mienku o Tom, kto s tebou rozpráva, tak ver Jeho slovám. A tá druhá je: Modli sa, aby Boh poslal ľudí do tvojho života, ktorí tebe alebo tvojim blízkym budú svedčiť o Tom, ktorý dokáže robiť zázraky vo vašich životoch, keďže v rámci rodiny a susedstva to funguje ťažšie. A nebuď prekvapený, keď si Boh vyberie teba, aby si ako cudzinec išiel niekam vyzbrojený Jeho slovom, ktorému uveria.
Modlitba: Prosím ťa, Bože, daruj mi takú vieru, aby som dokázal/a uveriť zázraku na mieste, kde o ňom počujem! A keď niekto potrebuje povzbudenie, svedectvo alebo aj slovo o zázraku a nevie prijať slovo od domácich, daj mi schopnosť stať sa Tvojím nástrojom! Amen.
Pieseň: ES 617
Autor: Ilona Bázliková


Tí, čo Tvoju spásu milujú, nech vždy hovoria: „Boh je veľký!“ Žalm 70,5

Nech vám Boh trpezlivosti a útechy dá o sebe navzájom zmýšľať podľa Krista Ježiša, aby ste jednomyseľne, jednými ústami oslavovali. Rímskym 15,5-6


Efezským 1,3-10 •   Modlíme sa za: Bardejov (ŠZS)