Zamyslenie na deň 12.1.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 4,27-42

27 Vtom prišli Jeho učeníci a divili sa, že sa zhovára so ženou; ale ani jeden nepovedal: Čo sa jej spytuješ? alebo: Čo s ňou hovoríš? 28 Žena nechala teda tam nádobu, odišla do mesta a hovorila ľuďom: 29 Poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som robila; či to nie je Kristus? 30 I vyšli z mesta a prišli k Nemu. 31 Medzitým Ho učeníci prosili: Majstre, jedz! 32 On však povedal: Ja mám jesť pokrm, o ktorom vy neviete. 33 Tu si povedali učeníci medzi sebou: Či Mu niekto doniesol jesť? 34 Ježiš im povedal: Mojím pokrmom je činiť vôľu Toho, ktorý ma poslal, a dokonať Jeho dielo. 35 Či sami nevravíte, že ešte štyri mesiace, a príde žatva? Ajhľa, hovorím vám, pozdvihnite oči a hľaďte na polia, že sa zabeleli k žatve. 36 Žnec už dostáva mzdu a zbiera úrodu pre večný život, aby sa rozsievač i žnec spolu radovali. 37 V tomto je totiž pravdivé slovo, že iný rozsieva a iný žne. 38 Ja som vás poslal žať, kde ste nepracovali; iní pracovali, a vy ste vstúpili do ich práce. 39 A mnohí Samaritáni z tohto mesta uverili v Neho pre slovo ženy, ktorá svedčila: Všetko mi povedal, čo som robila. 40 Keď teda prišli k Nemu Samaritáni, prosili Ho, aby pobudol u nich; i zostal tam dva dni. 41 A ešte viac ich uverilo pre Jeho slovo 42 a povedali žene: Už nielen pre tvoje slovo veríme, lebo sami sme počuli a vieme, že tento je naozaj Spasiteľ sveta.


Aké pokračovanie má Tvoj príbeh? Na začiatku bola jedna žena a jej osobná skúsenosť. Na konci je veľká skupina obyvateľov mesta, ktorí zažijú osobnú skúsenosť s Ježišom ako Mesiášom. Na začiatku je svedectvo jednej veľvyslankyne, ktorá navyše nemala najvyšší morálny kredit. Na konci je celá kopa veľvyslancov. Ježišova misia je vždy úspešná a vždy sa začína s jedným človekom. – – V našom živote sa tiež raz objavil jeden veľvyslanec, svedok, ktorý nám rozpovedal svoj príbeh s Ježišom. Tým sa to začalo. Ďalším krokom by mala byť naša vlastná skúsenosť. Tak to urobili obyvatelia mesta Sychar. Neuspokojili sa len so svedectvom ženy, zatúžili po osobnom stretnutí s Kristom. – Milý brat, milá sestra, to, že dnes čítaš tieto riadky, s najväčšou pravdepodobnosťou znamená, že aj do tvojho života Ježiš poslal Svojho veľvyslanca. Ten Ti o Kristovi porozprával. Otázkou však je, čo nasledovalo potom? Aké pokračovanie má tvoj príbeh? Ak sa Ti doteraz zdá, že si vystačíš so svedectvom druhých veriacich, chcem Ťa dnes povzbudiť, aby si to prehodnotil. Vlastná skúsenosť s Kristom posúva našu vieru na novú úroveň. Je to zároveň jediná možnosť, ako sa môžeme stať aj my, nedokonalí ľudia, Kristovými veľvyslancami v tomto svete.
Modlitba: Pane, ďakujem Ti, že si aj ku mne poslal Svojho veľvyslanca. Prebúdzaj, prosím, vo mne každý deň túžbu po osobnom stretnutí s Tebou! Urob si aj zo mňa Svojho vyslanca! Amen.
Pieseň: ES 315
Autor: David Bázlik


No Hospodin je pravý Boh, On je živý Boh a večný Kráľ. Jeremiáš 10,10

Ježiš povedal: Velebím ťa, Otče, Pán neba a zeme, že si toto skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si to maličkým. Matúš 11,25


Rímskym 8,26-30 •  Modlíme sa za: Banská Štiavnica (HoS)