Zamyslenie na deň 9.5.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.KORINTSKÝM 7,25-40

25  O pannách nemám síce príkaz Pánov, ale radím ako taký, ktorého Pán omilostil, aby som bol verný.   26  Myslím teda – a pre nastávajúce ťažkosti je to správne – dobre je človeku zostať tak, ako je.   27  Viazaný si k žene? Nevyhľadávaj rozvod! Si bez ženy? Nehľadaj ženu!   28  Ale keby si sa aj oženil, neprehrešíš sa, a keby sa panna vydala, neprehreší sa; ale takí trpieť budú telesne, a práve toho by som vás chcel ušetriť.   29  Ale prizvukujem, bratia, čas je krátky! Ostatne, aj ženatí nech sú, akoby nemali ženu,   30  a plačúci, akoby neplakali, a radujúci sa, akoby sa neradovali, a kupujúci, akoby nič nemali,   31  a tí, čo užívajú svet, akoby neužívali, lebo spôsoby tohto sveta hynú.   32  Ja by som však chcel, aby ste boli bez starosti. Neženatý stará sa o veci Pánove, ako by sa páčil Pánovi;   33  ale ženatý stará sa o veci sveta, ako by sa páčil žene,   34  a je rozpoltený. I nevydatá žena i panna starajú sa o veci Pánove, aby boli sväté telom i duchom. Vydatá však stará sa o veci sveta, ako by sa páčila mužovi.   35  Ale toto hovorím pre vaše dobro, a nie, aby som vám slučku hodil na hrdlo, ale aby ste slušne a nerozpoltení vytrvali pri Pánovi.   36  Ak niekto myslí, že neslušne nakladá so svojou pannou, keď už prekročila vek, a tak by mala zostať, nech urobí, ako chce, nehreší; nech sa zoberú.   37  Ale kto sa bez nútenia neochvejne rozhodol v srdci, že si zachová pannu, dobre urobí.   38  A tak: aj ten, čo vydá pannu, dobre urobí, ale kto ju nevydá, lepšie urobí.   39  Žena je viazaná dotiaľ, dokiaľ jej muž žije; keď však umrie, je slobodná, môže sa vydať, za koho chce, ale iba v Pánovi.   40  Lenže podľa mojej mienky blahoslavenejšie je, keď tak ostane. A nazdávam sa, že aj ja mám Ducha Božieho.


Celibát alebo manželstvo? Apoštol Pavol všetko považoval za smeti, keď to porovnal so životom s Kristom. Zrejme rád hovorieval to svoje: „Mne žiť je Kristus a umrieť zisk“. Komu sa veľa odpustilo, veľa miluje. Pavlov osobný celibát bol jeho rozhodnutím a povolaním. Pri množstve predmanželských príprav som pochopil, že deti sa musia oddeliť od rodičov, ak chcú vstúpiť do manželstva. Božie Slovo je v tomto ohľade presné. Niekedy však zo strany rodičov zostáva snaha držať svoje dieťa. Nepustiť ho do sveta, kde bude rozhodovať o svojom živote samo. Mnohokrát ostáva snaha manipulovať, ovplyvňovať, vnucovať svoj osobný scenár. Pavol si prešiel tvrdou školou. Fanaticky uskutočňoval svoje predstavy o Bohu a viere, keď prenasledoval kresťanov, až nakoniec klesol na kolená a akceptoval osobné povolanie. Veľmi sa zmenil. Stal sa citlivým na ľudské limity a povahu človeka. Keď odporúčal, nevnucoval. Bol skutočným duchovným otcom, ktorý dával slobodu. Uvedomoval si, že z určitého hľadiska je jednému ľahšie, ale dvom krajšie. Človek by nemal ísť proti sebe, ako bol stvorený, ani proti svojmu povolaniu. Pretože vtedy by išiel vlastne proti Bohu.
Autor: Peter Mozola
Pieseň: ES 561


Ja ustanovím Svoju zmluvu s tebou a poznáš, že ja som Hospodin. Ezechiel 16,62

Už skôr ste počuli o nádeji v slove pravdy evanjelia, ktoré je medzi vami, ako aj na celom svete prináša ovocie a rastie aj vo vás. Kolosenským 1,5-6


EZECHIEL 11,14-20 :: MODLÍME SA ZA: GEMER (RI)