Zamyslenie na deň 10.5.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

1.KORINTSKÝM 8,1-6

1  O mäse modlám obetovanom vieme, že: všetci máme poznanie. Ale poznanie vedie k namyslenosti, láska však buduje.   2  Ak si niekto myslí, že poznal niečo, ešte vždy nepoznal tak, ako treba poznať.   3  Ale keď niekto miluje Boha, toho pozná Boh.   4  O pokrmoch obetovaných modlám vieme, že modla na svete nie je nič, a niet Boha okrem Jediného.   5  A hoci sú takzvaní bohovia, už či na nebi a či na zemi, ako je aj mnoho bohov a mnoho pánov,   6  ale my máme jediného Boha – Otca, z ktorého je všetko, a my pre Neho, a jediného Pána, Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko, aj my skrze Neho.


Sofia alebo Agapé alebo pavučina vzťahov. Múdrosť a pravda, alebo láska? Túto otázku som dostal hneď na začiatku svojej cesty s Bohom. Boh je láska, ale daný je nám Duch pravdy. Keď Judáš išiel vrátiť peniaze za zradu, narazil na tvrdú skalu osobnej slobody a pravdy z pohľadu náboženského chladu. Vypočul si odpoveď: „To je tvoj problém.“ Robíme to, čo považujeme za správne a s čím sa vnútorne stotožňujeme. V rozhovoroch niekedy používame slová: „Ja s tým nemám problém.“ Každý človek má však inú mieru svedomia. A tak ľudské svety do seba narážajú práve v bode osobnej slobody. Keď prišiel Pán Ježiš, začal tkať pavučinu vzťahov. Veľmi jemné vlákna medzi ľuďmi. Nový rozmer lásky, ktorá citlivo mení svedomie a ľudskú empatiu. Vedel, že pravda môže zabíjať, ak nie je povedaná s láskou. Aj osobná sloboda jedného človeka môže udupať vieru toho druhého, ak ľudia nie sú prepojení pavučinou vzťahov. V podobenstve o kúkoli medzi pšenicou Pán Ježiš varoval, aby sme netrhali burinu v druhom človeku. Sme služobníkmi, nie sudcami. Rozsievajme, teda, pšenicu a keď máme pri sebe blížneho, uvedomme si, že jediná pravda je vzájomná láska.
Autor: Peter Mozola
Pieseň: ES 543


Vyslobodím vás a budete požehnaním. Zachariáš 8,13

Pavol píše: Niežeby sme boli schopní vymyslieť niečo sami od seba, už ako sami zo seba, ale naša schopnosť je z Boha. 2.Korintským 3,5


1.JÁN 4,1-6 :: MODLÍME SA ZA: GEMERSKÁ PANICA (RI)