Zamyslenie na deň 27.9.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Galatským 2,1-10

„1 Potom po štrnástich rokoch vyšiel som znovu do Jeruzalema s Barnabášom a vzal som so sebou aj Títa. 2 A pohnutý zjavením šiel som a vyložil som im a osobitne tým, ktorých pokladajú za niečo, evanjelium, ktoré zvestujem medzi pohanmi, či nebežím alebo či som nebežal nadarmo. 3 Ale ani Títa, ktorý bol so mnou, hoci bol Grék, nenútili dať sa obrezať, 4 a to práve pre falošných bratov, votrelcov, čo sa vlúdili špehovať našu slobodu, ktorú máme v Kristovi Ježišovi, aby nás zotročili; 5 a nepovolili sme im a nepoddali sa ani na chvíľu, len aby pravda evanjelia zostala pre vás. 6 Ale tí, ktorých pokladajú za niečo – nezáleží mi, akí boli kedysi, veď Boh nikoho neuprednostňuje – oni, vedúci, nenaložili mi nič iné, 7 ale: keď videli, že mi je zverené zvestovať evanjelium medzi neobrezanými ako Petrovi medzi obrezanými – 8 veď Ten, ktorý pomáhal Petrovi v apoštolskej práci medzi obrezanými, pomáhal aj mne medzi pohanmi – 9 a keď poznali milosť, ktorá mi bola daná, (vtedy) Jakub, Kéfas a Ján, pokladaní za stĺpy, podali mne a Barnabášovi pravicu na dôkaz dohody, že my (pôjdeme) k pohanom a oni k obrezaným. 10 Len aby sme pamätali na chudobných; a to som sa aj usiloval robiť.“


Pohnutý zjavením. O Pavlovi čítame, že bol „pohnutý zjavením“, teda bol vyzvaný k činnosti. Nedal sa pomýliť falošnými apoštolmi, čo prekrúcali čisté evanjelium. Mal za sebou stretnutie so vzkrieseným Ježišom a konal z moci Ducha Svätého. Tohto živého Krista zvestoval. Kto raz prijal do srdca dar viery a cíti radosť zo spasenia v Kristovi, nemôže si to nechať pre seba. Božie slovo, ktoré je aj pre nás zjavením Božím, nás preto vyzýva k činnosti: choď aj ty a rozširuj evanjelium! Pros o pomoc, dar Ducha Svätého v tejto službe, aby ešte mnohí mohli byť pohnutí zjavením, obdarení vierou a šíriť radosť zo spasenia! Niektorí z apoštolov takto išli k Izraelitom, iní k pohanom. Ku komu sa cítiš byť poslaný ty? K čomu ťa pohýňa Božie slovo? Pán Boh aj od teba očakáva, že niečo urobíš pre šírenie viery. Privádzať k Bohu nemusí len farár, ale každý, aj ty, kto čítaš tieto riadky. Bol si už v živote niekomu príkladom vo viere? Mohlo to byť v tvojom dome, v rodine, v práci. Tí, ku ktorým môžeš byť poslaný, môžu byť spolužiaci, spolupracovníci, kolegovia, dôchodcovia. Ak Boha z úprimného srdca miluješ, môžeš pre Božiu slávu veľa urobiť. Pamätaj na to, že si Božím dieťaťom a že aj pre teba platí slovo: „Čokoľvek činíte, čiňte to na slávu Božiu“ (1K 10,31)!
Autor: Ján Velebír st.
Pieseň: ES 457


Srdce sa obracia vo mne, súčasne pohol sa môj súcit. Nenaplním Svoj pálčivý hnev. Však som ja Boh, a nie človek, Svätý uprostred teba. Ozeáš 11,8.9

Keď sa rozhojnil hriech, ešte väčšmi sa rozhojnila milosť. Rímskym 5,20


Skutky apoštolov 5,34-42 :: Modlíme sa za: Liptovská Porúbka (Lo)