Zamyslenie na deň 28.9.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Galatským 2,11-21

„11 Ale keď potom Kéfas prišiel do Antiochie, osobne som sa postavil proti nemu, lebo si zaslúžil pokarhanie. 12 Prv totiž, ako prišli niektorí od Jakuba, jedával s (bývalými) pohanmi. Keď však došli, uťahoval a oddeľoval sa, lebo sa bál tých, čo boli spomedzi Židov. 13 A spolu s ním pretvarovali sa aj ostatní (bývalí) Židia, takže ich pokrytectvo zachvátilo aj Barnabáša. 14 Keď som teda videl, že nechodia rovnou cestou za pravdou evanjelia, povedal som Kéfasovi pred všetkými: Keď ty, (rodom) Žid, žiješ po pohansky a nie po židovsky, prečo nútiš (bývalých) pohanov zachovávať židovské zvyky? 15 Aj my, rodení Židia, a nie hriešnici spomedzi pohanov, 16 vediac, že človek nebýva ospravedlnený zo skutkov zákona, ale vierou v Krista Ježiša, aj my sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista, a nie zo skutkov zákona, pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnený nikto. 17 A keď aj o nás, ktorí snažne hľadáme ospravedlnenie v Kristovi, bolo usúdené, že sme hriešnici, či je Kristus služobníkom hriechu? Vôbec nie! 18 Lebo ak znova budujem, čo som zboril, sám sa predstavujem ako priestupník. 19 Lebo ja som skrze zákon umrel zákonu, aby som žil Bohu. Spolu s Kristom som ukrižovaný 20 a nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A nakoľko teraz žijem v tele, žijem vo viere v Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a seba samého vydal za mňa. 21 Nepohŕdam milosťou Božou. Lebo ak je spravodlivosť zo zákona, tak Kristus nadarmo umrel.“


Herci, či kresťania? Možno denne sledujeme v TV filmy. Aj ja si niečo pozriem. Stalo sa to už viacerým ľuďom, že sa tak vžili do deja, že keď stretli svojho obľúbeného „komisára“ na ulici, tak ho oslovili: „Pán komisár, no ako ide vyšetrovanie? A už ste vrahovi na stope?“ „…ale ja nie som žiadny komisár… ja to len hrám.“ Predstavme si podobnú situáciu! Som v kostole, kde sa hovorí napríklad o tom, že máme byť svetlom – teda vyžarovať Božiu lásku. Všetko to vidí nejaký človek, ktorého poznám len z kostola. Práve ten ma stretne na druhý deň pri niečom, čo sa volá hriech. Spýta sa: „Toto je to svetlo, ako to včera zaznelo v kostole?“ „…ale ja predsa v skutočnosti nie som žiaden kresťan. To sa len tak zo zvyku hráme na kresťanov a ideme domov.“ Zamyslime sa nad sebou! Hráme len divadlo, alebo sme naozaj deti Božie? Vieme to podľa toho, či máme až bolestnú túžbu privádzať iných k Pánovi Ježišovi. Prosím, čiňme pokánie, ak sme sa tu našli, a nevracajme sa k starému spôsobu života! Buďme deťmi Božími najmä cez týždeň, nielen v nedeľu!
Autor: Dušan Roháček
Pieseň: ES 496


Požehnaný Boh, ktorý neodmietol moju modlitbu a neodňal mi Svoju milosť! Žalm 66,20

Veď Boh, váš Otec, vie, čo potrebujete, skôr, ako Ho prosíte. Matúš 6,8


Židom 12,1-3 :: Modlíme sa za: Liptovská Sielnica (Lo)