Zamyslenie na deň 22.3.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 22,7-23

7 I prišiel deň nekvasených chlebov, keď mal byť zabitý veľkonočný baránok. 8 Poslal teda Petra a Jána a povedal im: Choďte, pripravte nám hod veľkonočného baránka, aby sme jedli. 9 Oni Mu povedali: Kde chceš, aby sme ho pripravili? 10 Odpovedal im: Keď budete vchádzať do mesta, stretne vás človek, ktorý ponesie krčah vody. Choďte za ním do domu, do ktorého vojde, 11 a povedzte majiteľovi domu: Majster ti odkazuje: Kde je miestnosť, v ktorej mám jesť veľkonočného baránka so svojimi učeníkmi? 12 A on vám ukáže veľkú dvoranu na poschodí (už) prichystanú; tam (ho) pripravte. 13 Išli teda a našli, ako im povedal, a pripravili hod veľkonočného baránka. 14 Keď prišla hodina, posadil sa a dvanásti apoštolovia s Ním. 15 Tu im povedal: Túžobne som si žiadal jesť s vami tohto veľkonočného baránka, skôr, ako by som trpel; 16 lebo hovorím vám, že ho nikdy viac nebudem jesť, len už dokonalého v kráľovstve Božom. 17 Potom vzal kalich, dobrorečil a povedal: Vezmite ho a deľte sa medzi sebou; 18 lebo hovorím vám, že odteraz nebudem piť z plodu vínneho kmeňa, až kým nepríde kráľovstvo Božie. 19 Nato vzal chlieb, dobrorečil, lámal a dával im, hovoriac: Toto je moje telo, ktoré sa vydáva za vás; to čiňte na moju pamiatku. 20 A podobne (vzal) po večeri kalich a hovoril: Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás. 21 Ale, hľa, ruka môjho zradcu je spolu s mojou na stole. 22 Syn človeka ide totiž, ako bolo uložené, ale beda človeku, ktorý Ho zrádza! 23 A oni sa začali medzi sebou dohadovať, kto z nich by sa chystal toto urobiť.


ON vie všetko. Učeníci Peter a Ján mali s Pánom Ježišom pri príprave Poslednej večere zaujímavú skúsenosť: Presne im povedal, kto sa s nimi stretne, kam vojde… Cestou mohli uvažovať o tom, ako presne to všetko ich Majster vie. Za tri roky chodenia s Ním mali veľa skúseností a Otec nebeský Petrovi predsa zjavil: „Ty si Kristus, Syn živého Boha!“ (Mt 16,16). Akoby povedal: „Pane, Ty si ten pravý Boh!“ – – On vie o nás všetko aj to, ako to všetko „dopadne“. Nám môže poslúžiť ako chabá pomôcka to, že Pán Ježiš už bol na konci dejín, teda všetko videl a vie, čo sa stane. Aj o mne a o tebe všetko vie. Pozná aj naše najtajnejšie myšlienky. Pred Ním nikto nemôže nič skryť, ba ani „potajomky“ urobiť – bez toho, aby On o tom nevedel. „A nepotreboval, aby niekto hovoril o človekovi, pretože sám od seba vedel, čo bolo v človeku“ (J 2,25). A že je to dobre, že Pán všetko o nás vie, o tom hovorí aj Dávid v 139. Žalme. – – Ak vieš, že kráčaš po nejakej „zlej ceste“, vyznaj to Pánovi ako hriech! Nestačí si povedať, „však On o tom aj tak vie“. Mysli na to, že „ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti“ (1J 1,9). Ak úprimne vyznávame, On nám odpúšťa a očisťuje nás od každého priestupku. Ver tomu!
Modlitba: Pane Ježišu! Sme Ti vďační, že TY všetko o nás vieš a že nás veľmi dobre poznáš. No i napriek tomu, akí sme, nás miluješ Svojou nekonečnou láskou. Daj nám silu kráčať po Tvojich cestách! Amen.
Pieseň: ES 325
Autor: Vladimír Peter


Tento úbožiak volal, Hospodin ho vypočul a vyslobodil ho zo všetkých súžení. Žalm 34,7

Lebo každý, kto prosí, dostane, kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Lukáš 11,10


Efezanom 2,11-16 :: Modlíme sa za: Hlboké (My)