Zamyslenie na deň 14.7.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

2.MOJŽIŠOVA 34,18-35

18  Zachovávaj slávnosť nekvasených chlebov; sedem dní, ako som ti prikázal, jedz nekvasený chlieb, v určenom čase mesiaca ábíb, lebo v mesiaci ábíb si vyšiel z Egypta.   19  Všetko, čo otvára život, je moje; všetko samčie z tvojho stáda, prvorodené z hoviad a oviec;   20  prvorodeného z oslov vykúpiš jahňaťom, a ak ho nevykúpiš, zlomíš mu väz; každého svojho prvorodeného syna vykúp. Nikto sa predo mnou neukáže s prázdnou rukou.   21  Šesť dní budeš pracovať a na siedmy deň budeš odpočívať; i v čase oračky a pri žatve budeš odpočívať.   22  Zachovávaj sviatok týždňov, prvotiny pšeničnej žatvy a sviatok oberačky na zvrate roka.   23  Všetko, čo je u teba mužské, ukáže sa trikrát do roka pred Pánom, Hospodinom, Bohom izraelským.   24  Lebo vyženiem národy spred teba, rozšírim tvoje územie a nikto nezatúži po tvojej krajine, keď pôjdeš tri razy do roka ukázať sa pred Hospodinom, svojím Bohom.   25  Nebudeš obetovať krv mojej obete s nekvaseným chlebom, ani obeť paschálnej slávnosti nezostane do rána.   26  Prvotiny z prvých plodov svojej zeme prines do domu Hospodina, svojho Boha. Nevar kozľa v mlieku jeho matky.   27  Hospodin riekol Mojžišovi: Napíš si tieto slová, lebo na základe týchto slov uzavrel som zmluvu s tebou a Izraelom.   28  A bol tam s Hospodinom štyridsať dní a štyridsať nocí; chlieb nejedol ani vodu nepil; vtedy napísal na dosky slová zmluvy, desať prikázaní.   29  Keď Mojžiš zostupoval z hory Sinaj, dve dosky svedectva boli v jeho rukách, ale Mojžiš nevedel, že pokožka jeho tváre žiari, keďže hovoril s Hospodinom.   30  Áron a všetci Izraelci videli Mojžiša, a hľa, pokožka jeho tváre žiarila, i báli sa priblížiť k nemu.   31  Mojžiš však zavolal na nich i vrátil sa k nemu Áron i všetky kniežatá zo zhromaždenia a Mojžiš sa s nimi rozprával.   32  Potom sa priblížili k nemu všetci Izraelci a v prikázaniach im podal všetko, o čom Hospodin hovoril s ním na vrchu Sinaj.   33  Keď Mojžiš dohovoril s nimi, dal si závoj na tvár.   34  Keď však Mojžiš vchádzal pred Hospodina rozprávať sa s Ním, snímal si závoj, kým nevyšiel; keď vyšiel a hovoril Izraelcom, čo mu bolo prikázané,   35  Izraelci videli tvár Mojžišovu, že pokožka Mojžišovej tváre žiarila; Mojžiš si zase kládol závoj na tvár, keď šiel hovoriť s Ním.


Radosť viery. Občas sa mi pošťastí sledovať v televízii priamy prenos našich evanjelických Služieb Božích. Hoci spev zhromaždenia je čistý a hra organistu bezchybná, hoci sa sem-tam vyskytne aj zrozumiteľná a oslovujúca kázeň, čosi mi na týchto prenosoch chýba – radosť na tvárach zhromaždených bratov a sestier. Ja viem, že kamery a stres, aby všetko dopadlo dobre, urobia svoje, ale predsa práve v televízii by mala byť hádam najviac, pre svedectvo tomuto svetu, viditeľná na našich tvárach radosť z evanjelia. Mojžišova tvár po návrate zo Sinaja žiarila. Možno by sa tento jav dal vysvetliť aj racionálne. Mojžiš žiaril radosťou zo stretnutia so živým Bohom. Možno si preto dal závoj na tvár, lebo sa musel stále usmievať a Izraelitov by to pohoršilo. Mám rád stretnutia s kresťanmi, ktorí čerstvo uverili v Krista. Teším sa z ich nadšenia a rád vidím aj výraz ich tvárí, z ktorých žiari radosť, pretože objavili čosi veľké a radostné. Niečo veľké a radostné však smieme stále spoznávať aj my, ktorí sme uverili pred rokmi. Pán je predsa stále ten istý. Čo teda vyžaruje naša tvár? Radosť, lásku, pokoj alebo nežiarime vôbec? Ak to tak nie je, je stále čas vrátiť sa k živému Bohu!
Autor: Ondrej Majling
Pieseň: ES 645


Milovníci Hospodina, nenáviďte zlé! Žalm 97,10

Lebo to je vôľa Božia, aby ste dobre robiac, umlčali nerozumnosť nevedomých ľudí ako slobodní, ktorým sloboda nie je zásterkou zlosti, ale ako Boží služobníci! 1.Petra 2,15-16


1.KORINTSKÝM 10,16.17 :: MODLÍME SA ZA: KRPEĽANY (TU)