Zamyslenie na deň 15.7.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

2.MOJŽIŠOVA 40,1-17

1  Hospodin riekol Mojžišovi:   2  V prvý deň prvého mesiaca postav príbytok svätostánku.   3  Do neho polož truhlu svedectva a truhlu zakry oponou,   4  prines aj stôl a usporiadaj, čo patrí; prines i svietnik a povykladaj naň príslušné lampy.   5  Daj zlatý kadidlový oltár pred truhlu svedectva a na vchod do príbytku zaves záclonu.   6  Oltár na spaľované obete daj pred vchod do príbytku svätostánku.   7  Umývadlo postav medzi svätostánok a oltár, daj doň vodu.   8  Potom postav dookola nádvorie, na bránu nádvoria daj záclonu.   9  Potom vezmi olej na pomazanie a pomaž príbytok i všetko, čo je v ňom; posväť ho i všetko náčinie a bude svätý.   10  Pomaž aj oltár na spaľované obete a všetko náčinie; posväť oltár a oltár bude svätosvätý.   11  Pomaž aj umývadlo, jeho podstavec a posväť ho.   12  Potom priveď a jeho synov ku vchodu svätostánku a umy ich vodou.   13  Árona obleč do posvätného odevu, pomaž ho a posväť mi ho na kňazskú službu.   14  Aj jeho synov priveď, obleč im spodný odev   15  a pomaž ich, ako si pomazal ich otca; nech mi slúžia ako kňazi. Ich pomazanie bude pre nich znamenať večné kňazstvo z pokolenia na pokolenie.   16  Mojžiš urobil všetko tak, ako mu prikázal Hospodin.   17  V prvý deň prvého mesiaca v druhom roku bol postavený príbytok.


Všetko je pripravené. Spomínam si na chvíle pred posviackou mládežníckeho centra vo Veľkom Slavkove, ktoré sme s Božou pomocou budovali, či už brigádnicky alebo aj s odborníkmi. Čo sme mohli, sme dokončili, vyumývali, pozvali hostí, pripravili program, prichystali občerstvenie. Určitá časť výstavby bola za nami. Všetko bolo prichystané na slávnosť. Tešili sme sa, že sa nám Pán Ježiš dal dožiť týchto chvíľ. Na výročie vyjdenia Izraelitov z Egypta je všetko okolo svätostánku hotové. Sú prichystané všetky súčasti svätostánku, sú pripravení ľudia pre bohoslužbu. Všetko sa to udialo na Boží pokyn a Mojžiš spolu s ľudom všetko pripravili tak, ako si prial Hospodin. Samotný Pán Boh im dal ochotných a múdrych remeselníkov, ktorí pracovali pod Božím vedením. My, ľudia, sa v mnohom snažíme a namáhame. Veľa vieme dosiahnuť, vybudovať, zariadiť. Otázkou ostáva, či to robíme na Boží popud…? Chystáme veci na Božiu slávu? Pán Ježiš chce vstúpiť do všetkých našich pracovných záležitostí. Rozumie nám a túži nám dať zažiť Božiu prítomnosť pri všetkom, čo konáme. Náš život nemusí byť len únavné plnenie ďalších a ďalších povinností. Pán Ježiš nám požehnáva chvíle, kedy nám láskavo hovorí – „zastav sa, už je všetko pripravené na slávnosť!“ Už si dokončil, stačí, teš sa z Božej priazne!
Autor: Michal Findra
Pieseň: ES 578


Nescudzoložíš! 2.Mojžišova 20,14

Manželstvo všetci majte v úcte. Židom 13,4


LUKÁŠ 22,14-20 :: MODLÍME SA ZA: KRUPINA (HO)