Zamyslenie na dnes 19.4.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.KORINTSKÝM 1,26-31

26  Pozrite len svoje povolanie, bratia! Nie mnohí ste múdri podľa tela, nie mnohí mocní, nie mnohí urodzení,   27  ale čo je svetu bláznivé, vyvolil si Boh, aby múdrych zahanbil; čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby mocných zahanbil;   28  čo je svetu neurodzené a opovrhnuté, vyvolil si Boh, a čoho niet, (vyvolil si), aby zničil to, čo je,   29  aby sa nikto nechválil pred Bohom.   30  Z Neho aj vy ste v Kristovi Ježišovi, ktorého nám Boh učinil múdrosťou a spravodlivosťou a posvätením a vykúpením,   31  aby (platilo), čo je napísané: Kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi.


Si povolaný, si povolaná. Každý je povolaný (volaný) do večného života naším nebeským Otcom. „Lebo je to dobré a príjemné pred naším Spasiteľom Bohom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení…“ (1.Tim 2,3-4). On nám dal slobodnú vôľu rozhodovať sa o vlastnej večnej budúcnosti. Sme tak veľmi slobodní – až sa to bojím vysloviť, ja som tak veľmi slobodný – až po vlastné zatratenie!!! Určite si slobodu vážime a ceníme. Sme radi, že nie sme rovnakí, ako iní ľudia. Každý jeden z nás je jedinečný originál v celom vesmíre. Buď za to chvála a vďaka nášmu Stvoriteľovi a Pánovi Ježišovi, ktorý nás prišiel vykúpiť a zachrániť od hriechu a večnej smrti. Pokiaľ si sa ešte nerozhodol/la pre život s Pánom Ježišom Kristom a „kráčaš do neznáma“, nezanedbaj Božie volanie! Lebo môže sa stať, že raz budeš veľmi ľutovať…
Autor: Vladimír Peter
Pieseň: ES 445


Lebo je dobrý Hospodin, naveky trvá Jeho milosť a Jeho vernosť z rodu na rod! Žalm 100,5

Boh nás zmieril so sebou v Kristovi. 2.Korintským 5,18


2.KORINTSKÝM 5,11-18 :: MODLÍME SA ZA: DOBŠINÁ (GE)