Zamyslenie na deň 23.4.2024

1.Korinťanom 1,26-31

26 Veď sa pozrite, bratia, akých si vás povolal! Niet medzi vami mnoho múdrych podľa tela ani mnoho mocných, ani mnoho urodzených. 27 Čo je pre svet bláznivé, to si Boh vyvolil, aby zahanbil múdrych, a čo je pre svet slabé, to si Boh vyvolil, aby zahanbil mocných; 28 Boh si vyvolil, čo je v očiach sveta neurodzené a opovrhované; áno, vyvolil si to, čo nie je, aby zmaril to, čo je, 29 aby sa nik pred Bohom nevystatoval. 30 Vy ste však z neho v Ježišovi Kristovi, ktorý sa nám stal múdrosťou od Boha, spravodlivosťou a posvätením i vykúpením, 31 aby — ako je napísané, ten, kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi.


Kedy osloví Pán Boh človeka. Žiaľ, oveľa viac ľudí je tých, ktorí odmietajú vzťah s Pánom Ježišom Kristom. Nepotrebujú Ho z rôznych dôvodov. Práve teraz je vojna na Ukrajine, a vďaka tomu viac ukrajinských občanov sa pýta po Pánu Bohu a otvorili Mu svoje srdcia. Určite nie som sám, kto sa modlí za koniec vojny a nech si čím skôr kompetentní sadnú za rokovací stôl. Pán Boh má Svoje cestičky k ľuďom aj tam, kde hovoria zbrane. Aká je reakcia nás, ktorí žijeme v mieri? Jój, nech už je koniec, nech sa všetko vráti tam, kde predtým. Prichádzame o svoj blahobyt, nadbytok, všetko je drahšie… Koľkí ľudia začali hľadať a našli Pána Ježiša, až keď o všetko prišli. Kde je tvoj poklad, tam je aj tvoje srdce. Tešme sa do neba aj napriek stratám. Spolu s Pánom Ježišom to ide a je to možné.

Modlitba: Bože, ďakujem, že nás oslovuješ. Odpusť, že Ťa príliš často odmietam dať na prvé miesto a potom Tvoje povolanie zanikne. Posilňuj ma na vnútornom človeku, nech sa s radosťou podriadim Tvojmu vedeniu. Amen.
Pieseň: ES 665
Autor: Dušan Roháček


Božia cesta je dokonalá. Žalm 18,31

Ježiš povedal: „S Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek zaseje zrno do zeme. Či spí, alebo bdie, vo dne i v noci zrno klíči a rastie, ani sám nevie ako. Zem sama od seba prináša úrodu.“ Marek 4,26-28


1.Timotejovi 4,(1-3)4.5 • Modlíme sa za: Málinec (NoS)