Zamyslenie na deň 24.4.2024

1.Korinťanom 2,1-5

1 Aj ja, bratia, keď som prišiel k vám, neprišiel som vám ohlasovať Božie tajomstvo so vznešenosťou slova alebo múdrosti. 2 Rozhodol som sa totiž, že medzi vami nebudem poznať nič iné okrem Ježiša Krista, a to ukrižovaného. 3 Aj ja som bol medzi vami slabý, preniknutý veľkým strachom a chvením; 4 moje slovo a moje hlásanie nespočívalo v presvedčivých slovách múdrosti, ale v dokazovaní Ducha a moci, 5 aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci.


Čo je viac? Nie som kazateľ. Ani študovaný teológ s množstvom načítaných kníh. A pripraviť si zamyslenie alebo nejakú tému mi zaberie veľa času. Keď mám rozprávať, mám trému a často sa pristihnem pri myšlienke, že to nie je dostatočne erudované. Dnešný text je ale pre mňa povzbudením. – – Pavel (ako vynikajúci učenec) mohol svojich poslucháčov v Korinte ohromiť intelektuálnou argumentáciou a presvedčivou výrečnosťou. No on to neurobil. Neprišiel s vybrúsenými prednáškami a učenými výkladmi. Rozhodol sa, že bude hovoriť iba o Kristovi a o Jeho smrti na kríži. Bol presvedčený, že to je dôležité. Veriacim predložil jednoduché posolstvo o Pánovi Ježišovi a dovolil Duchu Svätému, aby viedol jeho slová. Mal strach, často sa mu triasol hlas a možno ho aj rozbolelo brucho. Ale vedel, že ak niečo predsa veriacich presvedčilo, tak to bola moc Božieho Ducha a nie jeho schopnosti alebo učenosť. Túžil po tom, aby sa ich viera zakladala na Božej moci a nie na ľudskej múdrosti. – – Keď druhým rozprávame evanjelium, majme na mysli Pavlove slová a biblické pravdy prinášajme jednoduchým spôsobom. Duch naše slová oživí a dá im moc. Aj keď je dôležité študovať a na kázanie sa pripravovať, predsa to nie je najdôležitejšie. Účinné kázanie je výsledkom pôsobenia Ducha a starostlivej prípravy.

Modlitba: Bože, ďakujem za Ježiša a Jeho kríž. Odpusť, že niekedy naťaháme do Cirkvi kopu vecí a potom kvôli starostiam o ne strácame radosť zo spasenia aj úctu k Tebe. Oslobodzuj nás od všetkého zákonníctva a vecí, čo prekážajú evanjeliu. Amen.
Pieseň: ES 484
Autor: Ľubica Vařáková


Neboj sa, lebo nebudeš zahanbená. Izaiáš 54,4

Anjel povedal ženám: „Vy sa nebojte! Viem totiž, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Niet Ho tu, lebo bol vzkriesený.“ Matúš 28,5-6


Ján 8,31-36 • Modlíme sa za: Marhaň (ŠZS)