Zamyslenie na deň 9.9.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Matúš 13,47-52

47 Zase podobné je nebeské kráľovstvo sieti, ktorá – spustená do mora – zachytila ryby každého druhu. 48 Keď sa naplnila, vytiahli ju na breh, posadali si, dobré povyberali do nádob a zlé vyhodili. 49 Tak bude na konci sveta: vyjdú anjeli, oddelia zlých od spravodlivých 50 a hodia ich do ohnivej pece; tam bude plač a škrípanie zubov. 51 Či ste to všetko pochopili? Odpovedali Mu: Áno. 52 A On im povedal: Preto každý učiteľ, vyučený kráľovstvu nebeskému, je podobný hospodárovi, ktorý zo svojej komory vynáša nové i staré.


Zahrnutí a napokon predsa oddelení. Tá sieť spustená do mora zahŕňa všeličo – ryby jedlé i nejedlé, ale aj rôzne morské živočíchy. No tá naplnená sieť znamená nielen verných nasledovníkov Krista, ale aj ľudí, ktorí sú od Neho rôzne ďaleko. Znamená aj Božiu milosť. „Hovorí“ o tom, že Božie milosrdenstvo v tomto čase je nesmierne – zahŕňa všetkých ľudí. Toto podobenstvo je o tom, aby sme neboli „masou“. Tou masou povrchných ľudí, ktorí nás obklopujú a možno nás aj zvádzajú, aby sme sa stali aj my plytkými kresťanmi. Je to o tom, aby sme sa tou masou, ktorá nás obklopuje, nenechali zviesť, ale aby sme žili Bohu. Je to podobenstvo o skutočnej kvalite nášho života, ktorý raz bude skúmaný a na základe čoho nás rozdeľovať. Zahrnutie do siete – účasť na Božích veciach, ešte nie je výhra. Výhrou bude až výsledok, výhrou bude, až keď obstojíme. Všetko naše pozemské snaženie, o ktoré sa tu usilujeme, je iba dočasné a myslím si, že veriacemu ani nemôže priniesť skutočnú radosť. Prežívame rôzne zápasy a pripočítava sa nám neviditeľné „skóre“. Až úplne na koniec sa dozvieme, ako sme bojovali. Čo teda robiť? Snažme sa, aby tie naše malé boje boli aspoň v nejakom vzťahu k Božiemu kráľovstvu! Veriť Bohu, žiť pre Boha a nasledovať Pána Ježiša – to má zmysel, to sa oplatí!
Modlitba: Ďakujeme Ti, Ježišu, za Tvoju milosť! Ďakujeme, že ju dávaš všetkým ľuďom, aby sa mohli rozhodnúť pre Teba a nechali Ťa žiť vo svojom vnútri! Prosím, ukáž mi, či Tvoju milosť dobre prijímam a nezneužívam, aby som neskončil/a medzi vyhodenými! Amen.
Pieseň: ES 638
Autor: Ján Belica


Ľud môj, čo som ti urobil, čím som ťa zaťažil? Odpovedz mi! Micheáš 6,3

Otec povedal staršiemu bratovi: Dieťa moje, ty si vždy so mnou, a všetko, čo mám, je tvoje; ale patrilo sa nám veseliť a radovať. Lebo tento tvoj brat bol mŕtvy, a ožil; bol stratený, a našiel sa. Lukáš 15,31-32


Matúš 9,27-34 :: Modlíme sa za: Tomášovce (No)