Zamyslenie na deň 8.9.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

12. nedeľa po Svätej Trojici
Trstinu nalomenú nedolomí a tlejúci knôt neuhasí. Izaiáš 42,3


Skutky apoštolov 3,1-10

1 V modlitebnú hodinu o tretej popoludní vystupovali Peter a Ján do chrámu. 2 Práve priniesli muža, chromého od narodenia, ktorého každý deň kládli ku chrámovým dverám, takzvaným Krásnym, aby si pýtal almužnu od tých, čo vchádzali do chrámu. 3 A ten, keď videl Petra a Jána vstupovať do chrámu, prosil si od nich almužnu. 4 Peter a Ján zahľadeli sa uprene na neho a povedali: Pozri na nás! 5 I podíval sa pozorne na nich, lebo dúfal, že dostane niečo od nich. 6 I povedal mu Peter: Striebra, zlata nemám, ale čo mám, to ti dávam: v mene Ježiša Krista Nazaretského vstaň a choď! 7 Nato ho chytil za pravú ruku a zodvihol. A hneď zmocneli mu nohy a kĺby, 8 takže vyskočil, postavil sa na nohy, chodil a vošiel s nimi do chrámu, chodil poskakujúc a chváliac Boha. 9 A všetok ľud videl, ako chodí a chváli Boha. 10 I poznali ho, že je to ten, čo sedával pri chrámových Krásnych dverách a prosieval o almužnu; a zachvátil všetkých údes a vytrženie nad tým, čo sa s ním stalo.


Boh dáva viac, ako čakáme. Iste ste už mnohokrát počuli, že peniaze hýbu svetom. Pri pohľade na spoločnosť a na naše vlastné správanie dávame tejto myšlienke za pravdu. Neznámy autor, ktorý toto napísal, uvažuje spôsobom: „Za peniaze si možno všetko nekúpiš, ale skús ísť do obchodu s prázdnou peňaženkou!“ – – Chromý muž mal priateľov a tí ho každý deň prinášali pred chrám, aby na tom najvhodnejšom mieste prosil zbožných židov o súcit a milodar. Peniaze síce nemohli vyriešiť jeho zdravotný problém, ale boli tým jediným, čo mohol od ľudí dostať. Až do chvíle, kým do chrámu nevstúpil Peter s Jánom. Ich vrecká boli prázdne. Nemali peniaze, o ktoré by sa mohli podeliť s chromým žobrákom, ale mali Ježišovo prisľúbenie: „Tých, čo veria, budú sprevádzať tieto znamenia: …Na chorých budú klásť ruky a oni ozdravejú“ (Mk 16,17-18). – – Chromý čakal peniaze, ktoré by aspoň na chvíľu zaistili jeho biedne prežívanie, dostal však nečakaný dar – zdravé nohy, vďaka ktorým mohol chodiť, doslova skákať…! Možno aj ty už dlhšie zápasíš so svojou bolesťou, so svojím obmedzením, so svojím hendikepom, či už vnútorným, alebo vonkajším. Skúsenosť chromého hovorí, že Boh prichádza s riešením vtedy, keď to najmenej čakáme. A dáva omnoho viac, ako pominuteľné hodnoty tohto sveta. Pridajme sa k uzdravenému mužovi a chváľme aj dnes Boha za Jeho dobrotu, pomoc a štedrosť…!
Modlitba: Ďakujeme, Bože, za Tvoju lásku, ktorá má moc aj uzdravovať. Odpusť, že príliš málo veríme v Teba a príliš veľa v seba a tak môžeš cez nás len málo vykonať. Veď nás. Amen.
Pieseň: ES 521
Autor: Ján Ochodnický


Svojho Ducha som položil naňho, opravdivé právo prinesie národom. Izaiáš 42,1

Ježiš hovorí: Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Ján 18,37


Marek 7,31-37 :: Skutky apoštolov 9,1-20 :: Žalm 78,1-31 :: Modlíme sa za: Slovenských evanjelických učiteľov