Zamyslenie na deň 9.9.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

15. nedeľa po Svätej Trojici
Na Neho uvaľte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará. 1.Petra 5,7


Galatským 5,25-26; 6,1-3.7-10

5:25 Ak Duchom žijeme, aj žime podľa Ducha. 26 Nebuďme žiadostiví márnej chvály, popudzujúc sa a závidiac si navzájom.

6:1 Bratia, ak by niekoho aj pristihli pri nejakom poklesku, vy, duchovní, napravte ho v duchu tichosti – a daj si pozor, aby si aj ty nepadol do pokušenia. 2 Jedni druhých bremená znášajte, a tak naplníte zákon Kristov. 3 Lebo ak si niekto myslí, že je niečo, a nie je nič, sám seba klame.

7 Nemýľte sa! Boh sa nedá vysmievať! Čo človek rozsieva, to bude aj žať! 8 Pretože kto rozsieva svojmu telu, z tela bude žať skazu; kto rozsieva Duchu, z Ducha bude žať večný život. 9 V činení dobrého neochabujme, lebo ak neochabneme, časom svojím budeme žať. 10 A tak teda, dokiaľ máme čas, čiňme dobre všetkým, ale najmä domácim viery.


O vzájomných vzťahoch. Čo je jedným zo znakov, ktoré charakterizujú dnešnú dobu a nás, ktorí v nej žijeme? Aj rôzni vedci a odborníci hovoria, že ľudia sa navzájom odcudzujú. Žijeme síce vo svete, ktorý je v priebehu sekundy navzájom prepojený, dokážeme posielať a prijímať správy a hovory kedykoľvek si zmyslíme, napriek tomu sa navzájom odcudzujeme a vzďaľujeme. Možno práve tá blízkosť je príčinou odcudzenia. Biblia nám, kresťanom, hovorí – nežite len pre seba! Pavol to vyjadruje slovami: „Jedni druhých bremená znášajte.“ Nebuďte ľahostajní voči iným! Nemyslite len na seba a na svoje potreby! Nežite len pre napĺňanie svojich cieľov! Premýšľajte aj o druhých, o tých, čo sú okolo vás! Lebo ako ľudia sa vzájomne potrebujeme. „Tak naplníte zákon Kristov.“ Naplnením Božej vôle, ale aj nášho života, je žiť pre druhých. Nielen pre seba. Nebyť v odcudzenosti, ale v spoločenstve. To je silný nástroj cirkvi. Aj v dnešný deň ideme do chrámov, do spoločenstva s ostatnými bratmi a sestrami. Možno tam sedí niekto, kto potrebuje náš záujem. Nebojme sa otvoriť voči druhým! Tak najlepšie vyznáme svoju vieru v Pána Ježiša.
Autor: Peter Švehla
Pieseň: ES 542


Ty, Bože, nepohŕdaš srdcom skrúšeným a zdrveným. Žalm 51,19

Ježiš hovorí: Nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí; neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnych. Marek 2,17


Matúš 6,25-34 :: 1.Petra 5,5c-11 :: Žalm 49 :: Modlíme sa za: Liptovsko-Oravský seniorát