Zamyslenie na deň 9.6.2023

1.Mojžišova 29,14b-30

15 Potom povedal Lábán Jákobovi: Budeš mi vari zadarmo slúžiť, pretože si môj príbuzný? Povedz mi, aká bude tvoja odmena! 16 Lábán mal dve dcéry. Staršia sa volala Lea a mladšia Ráchel. 17 Lea mala nevýrazné oči; Ráchel však bola peknej postavy i peknej tváre. 18 Jákob si zamiloval Ráchel a povedal: Za tvoju mladšiu dcéru budem slúžiť sedem rokov. 19 A Lábán odpovedal: Radšej ju dám tebe ako cudziemu mužovi. Zostaň u mňa. 20 Tak Jákob slúžil za Ráchel sedem rokov, ale videlo sa mu to len ako niekoľko dní, lebo ju miloval. 21 Jákob povedal Lábánovi: Daj mi teraz moju ženu, aby som smel k nej vojsť, lebo môj čas už uplynul. 22 Nato Lábán zhromaždil všetkých ľudí z toho miesta a vystrojil hostinu. 23 Večer však vzal svoju dcéru Leu, voviedol ju k nemu a on vošiel k nej. 24 Lábán dal svojej dcére Lei za slúžku svoju slúžku Zilpu. 25 Ale ráno vyšlo najavo, že to bola Lea. Vtedy povedal Lábánovi: Čo si mi to urobil? Či som u teba neslúžil za Ráchel? Prečo si ma oklamal? 26 Lábán mu však odpovedal: U nás sa to predsa nerobieva, aby sa mladšia vydávala skôr ako prvorodená. 27 Dokonči svadobný týždeň s touto, a za službu, ktorú budeš konať u mňa ešte ďalších sedem rokov, dáme ti aj druhú. 28 Jákob tak urobil a dokončil s ňou ten týždeň. Potom mu Lábán dal svoju dcéru Ráchel za ženu. 29 A Lábán dal svoju slúžku Bilhu dcére Ráchel za slúžku. 30 Jákob vošiel aj k Ráchel a miloval Ráchel väčšmi ako Leu; slúžil uňho ešte ďalších sedem rokov.


Jákobove ženy. Jákob slúži za milovanú Ráchel sedem rokov, ale nakoniec je podvedený a dostáva Leu, ktorú nechcel. Lábanov podvod mu pripomína jeho podvod, ktorý spáchal na otcovi i bratovi Ézavovi. „Si to ty, syn môj Ézav?“ Takto sa pýta zostarnutý Izák. Zakrytý kozľacou kožou oklame svojho otca. Teraz na oplátku – pod závojom nie je ukrytá Ráchel, ale Lea. „Čo si to urobil?“ – vyčítal ráno Lábanovi, keď odhalil jeho podvod. Pripomienkou na jeho krádež bratovho prvorodenstva mu môže byť aj Lábanova odpoveď: „U nás nie je zvykom, aby sa mladšia vydávala skôr, ako prvorodená.“ On – druhorodený – ukradol požehnanie patriace prvorodenému. Do narušených vzťahov medzi bratmi, kde chce jeden druhého zabiť, a do narušených vzťahov medzi sestrami, ktoré zápasia o pozornosť jedného muža, vstupuje Hospodin. Boh sa ujíma nemilovanej a tá porodí synov. Milovaná zostáva bez detí, no napokon aj ona porodí synov. Boh však nestojí bokom. Jeho plány nenarúša ani Lábanovo lakomstvo a úskočnosť. Júda a Lévi sú na svete. Dejiny spásy pokračujú. Lev z rodu Júdovho má pripravenú cestu. Jákob sa cíti oklamaný, ale v skutočnosti prežíva Božiu školu a učí sa podriaďovať Tomu, ktorý je nad ním. Nemôže si brať iba to, čo chce a čo si jeho srdce žiada. Boh ho pripravuje na ešte ťažší a závažnejší zápas.

Modlitba: Bože, ďakujem Ti, že nám pripomínaš naše hriechy, aby sme ich mohli oľutovať. Odpusť nám, že sa často cítime ukrivdení, keď nás napomínaš. Daj nám srdcia plné pokory. Amen.
Pieseň: ES 564
Autor: Ján Meňky


Hospodin, tvoj Boh, zmenil totiž kliatbu na požehnanie, lebo Hospodin, tvoj Boh, ťa miloval. 5.Mojžišova 23,6

A zhovievavosť nášho Pána pokladajte za spásu. 2.Petra 3,15


Židom 2,(1-4)5-10 :: Modlíme sa za: Myjava (MyS)