Zamyslenie na deň 10.6.2023

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Mojžišova 31,1-7.14-32

1 Tu počul Lábánových synov, ako si vraveli: Jákob pobral všetko, čo mal náš otec, a všetko naše bohatstvo získal z toho, čo patrilo nášmu otcovi. 2 A Jákob zbadal na Lábánovej tvári, že už nie je k nemu taký ako predtým. 3 Vtedy Hospodin riekol Jákobovi: Vráť sa do krajiny svojich otcov, do svojho rodiska, a ja budem s tebou. 4 Nato dal Jákob zavolať Ráchel a Leu na pole ku svojmu stádu 5 a povedal im: Vášmu otcovi vidím na tvári, že nie je voči mne taký, ako býval predtým; ale Boh mojich otcov bol so mnou. 6 Samy viete, že som z celej sily slúžil vášmu otcovi; 7 váš otec ma však oklamal a desať ráz mi zmenil odmenu, ale Boh mu nedovolil ublížiť mi.

14 Potom Ráchel a Lea mu odpovedali: Máme my ešte podiel a dedičstvo v dome svojho otca? 15 Či nás nepokladá za cudzinky? Veď nás predal a aj peniaze za nás úplne strovil. 16 Veď všetko bohatstvo, ktoré Boh odňal nášmu otcovi, patrí nám a našim synom. Teraz teda urob všetko, čo ti Boh povedal. 17 Vtedy sa Jákob pobral, vysadil svojich synov a svoje ženy na ťavy 18 a odviedol všetok svoj statok i všetko, čo mal, čo si nadobudol, totiž svoj vlastný statok nadobudnutý v Paddán-Arame, aby sa dostal k svojmu otcovi Izákovi do Kanaánu. 19 Lábán odišiel strihať svoje ovce; zatiaľ Ráchel ukradla teráfim, ktoré patrili jej otcovi. 20 Tak Jákob oklamal Sýrčana Lábána, keďže mu neoznámil, že chce utiecť. 21 A utiekol so všetkým, čo mal. Vzchopil sa, prebrodil Eufrat a obrátil sa smerom ku Gileádskemu pohoriu. 22 Keď na tretí deň povedali Lábánovi, že Jákob ušiel, 23 vzal so sebou svojich príbuzných, prenasledoval ho sedem dní cesty a dohonil ho na Gileádskom pohorí. 24 V noci však Boh prišiel vo sne k Lábánovi a riekol mu: Chráň sa akokoľvek dohovárať Jákobovi. 25 Keď Lábán dostihol Jákoba, Jákob si práve rozložil stan na vrchu. Lábán sa rozložil so svojimi príbuznými na Gileádskom pohorí. 26 Vtedy Lábán povedal Jákobovi: Čo si to urobil? Veď si ma oklamal a dcéry si mi odviedol ako vojnové zajatkyne. 27 Prečo si mi zatajil, že hodláš ujsť, a prečo si ma okradol? Neoznámil si mi to, aby som ťa mohol s radosťou vypraviť so spevmi, s bubnami a harfami, 28 a nedovolil si mi pobozkať vnukov a dcéry. To si urobil nerozumne. 29 Mal by som dosť moci urobiť vám zle, ale minulej noci mi Boh vašich otcov hovoril takto: Chráň sa akokoľvek dohovárať Jákobovi! 30 Ale keď si už nadobro odišiel, lebo si veľmi túžil po otcovskom dome, prečo si ukradol mojich bôžikov? 31 Tu Jákob odpovedal a riekol Lábánovi: Nuž, bál som sa, lebo som si myslel, že by si mi mohol nasilu odňať svoje dcéry. 32 U koho však nájdeš svojich bôžikov, ten nech neostane nažive; v prítomnosti našich príbuzných si poprezeraj, čo je u mňa, a vezmi si, čo je tvoje. Jákob totiž nevedel, že ich Ráchel ukradla.


Odchod od Lábana. Boh je s Jákobom. Jákob sa vzmáha aj v počte stáda, ktoré má ako mzdu. Lábanovi synovia sa začínajú cítiť okradnutí, ani tvár a pohľad Lábana už nie sú priateľské. „Desaťkrát zmenil moju mzdu“, sťažuje sa Jákob. Napokon, na Boží podnet chystá odchod. Jeho ženy súhlasia. Lában sa stáva despotom. Jákobov odchod je vlastne útekom – exodom, akého sme boli svedkami v Egypte. Vidíme tu veľa podobností. Desať egyptských rán – desaťkrát zmenil Lában Jákobovu mzdu. Egypťania dávajú zlaté predmety utekajúcim otrokom. Lábana okradli aj o jeho bôžikov. Ako faraónovo vojsko nezmasakrovalo utečencov pred Červeným morom, tak ani teraz – len Božím zásahom Lában, ktorý dostihol utečencov na hore Gileád, nepoužil meč. Boh k nemu prehovoril vo sne: „Daj si pozor! Hovor s Jákobom len v dobrom, nie v zlom!“ Nie je to prvýkrát, čo Boh prehovoril vo sne a ohrozený na živote bol zachránený. Boh bol s Jákobom. Je aj s nami po všetky dni až do skonania sveta, skrze nášho Pána Ježiša Krista.

Modlitba: Bože, ďakujem Ti, že s nami hovoríš. Odpusť mi, že Ťa nepočúvam. Oživuj moje duchovné „uši“ svedomia, aby som Ťa vnímal tak, ako chceš Ty. Amen.
Pieseň: ES 521
Autor: Ján Meňky


Občerstvím unavenú dušu a každú roztúženú dušu uspokojím. Jeremiáš 31,25

Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Matúš 5,3


Efezským 4,1-6 :: Modlíme sa za: Mýto pod Ďumbierom (ZvS)