Zamyslenie na deň 8.8.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 9,13-23

„13 Zaviedli teda k farizejom toho predtým slepého.14 Bola totiž práve sobota, keď Ježiš spravil blato a otvoril mu oči. 15 Aj farizeji sa ho znovu spytovali, ako sa mu otvorili oči, a on im odpovedal: Blato mi priložil na oči, umyl som sa a vidím. 16 I povedali niektorí z farizejov: Nie je ten človek z Boha, lebo nezachováva sobotu. Iní povedali: Ako môže hriešny človek robiť takéto znamenia? A vznikla medzi nimi roztržka. 17 Povedali teda zase tomu slepému: Čo hovoríš o Ňom ty, keď ti otvoril oči? A on odpovedal: Je prorok! 18 Židia však neverili, že bol slepý a že sa mu otvorili oči, dokiaľ nezavolali rodičov toho, ktorému sa otvorili oči, 19 a nespýtali sa ich hovoriac: Či je to váš syn, o ktorom hovoríte, že sa slepý narodil? Ako teda vidí teraz? 20 Rodičia odpovedali: Vieme, že je náš syn a že sa narodil slepý; 21 ale nevieme, kto mu oči otvoril; spýtajte sa jeho, má svoje roky, sám povie o sebe. 22 To povedali jeho rodičia, lebo sa báli Židov; Židia sa totiž už uzniesli, že toho, kto by Ho vyznával ako Krista, vylúčia zo synagógy. 23 Preto povedali jeho rodičia: Má svoje roky; jeho sa spýtajte!“


Roztržka. Farizeji majú problém. Ježiš urobil v sobotu zázrak, podľa rabínskej tradície – mesiášsky. Teda taký, ktorý môže urobiť len Mesiáš, a to uzdravenie slepého od narodenia. To ich rozdelilo (v.16). Uzdravený stojí pred ich očami a oni si nevedia rady. Ani vypočutie rodičov neprinieslo uspokojivú odpoveď. Ale chcú oni úprimne poznať pravdu? Z 22. verša je zrejmé, že rozhodnutie už urobili. Trestom za vyznanie Ježiša ako Krista (Mesiáša) bolo vylúčenie zo synagógy. Tento prípad znova situáciu komplikuje. Pán Ježiš aj dnes prináša rozdelenie. Tak, ako povedal (Mt 10,34-36). Na jednej strane sú tí, ktorí Ho prijímajú, na druhej tí, ktorí Ho odmietajú a tvrdohlavo hľadajú dôvody pre svoj postoj. Záleží na úprimnosti srdca. Farizeji boli spútaní svojimi predstavami a závisťou. Uznať Ježiša za Mesiáša by znamenalo zásadnú zmenu v ich životoch. Mnohí dnes hovoria, že sú kresťania. Ale ich život o tom nesvedčí. Nemusia to byť len nejaké zjavné hriechy. Pán Ježiš chce byť na prvom mieste (Mt 10,37-38). Ako je to s nami? Všetko, čo máme, je Božím darom. Ale Darca je omnoho viac. Má byť prvý. Poslúchať Ho, dať sa Jemu viesť je to najlepšie, čo môžeme robiť. Kiež nám v tom On sám pomáha!
Autor: Ľubomír Trnavský
Pieseň: ES 285


Hospodin naplní Sion právom a spravodlivosťou. On bude istotou Jeho čias, bohatstvom spásy, múdrosťou a poznaním. Izaiáš 33,5-6

Ježiš hovorí: Choďte a kážte: Priblížilo sa kráľovstvo nebeské. Matúš 10,7


Ján 4,19-26 :: Modlíme sa za: Hybe (Lo)