Zamyslenie na deň 7.8.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 9,1-12

„1 Idúcky uzrel (Ježiš) človeka slepého od narodenia. 2 Učeníci sa Ho spýtali: Majstre, kto zhrešil: tento, či jeho rodičia, že sa slepý narodil? 3 Ježiš odpovedal: Ani tento nezhrešil, ani jeho rodičia, ale (stalo sa to preto), aby skutky Božie boli zjavené na ňom. 4 My musíme konať skutky Toho, ktorý ma poslal, kým je deň; prichádza noc, keď nikto nebude môcť pracovať. 5 Dokiaľ som na svete, ja som svetlo sveta. 6 Keď to povedal, pľuvol na zem, spravil zo sliny blato, priložil mu na to na oči 7 a povedal: Choď, umy sa v jazere Siloe – čo v preklade znamená Poslaný. Odišiel teda, umyl sa a vrátil sa vidomý. 8 Tu susedia a tí, ktorí ho predtým videli žobrať, povedali: Či to nie je ten, čo sedával a žobral? 9 Jedni hovorili: Je to on! Iní hovorili: Nie je, ale sa mu podobá. On však povedal: Áno, ja som to! 10 Povedali mu: Akože sa ti otvorili oči? 11 Odpovedal: Človek menom Ježiš spravil blato, potrel mi oči a povedal: Choď k Siloe a umy sa! Išiel som teda, a keď som sa umyl, videl som. 12 A spýtali sa ho: Kde je onen? Povedal: Neviem!“


Ja som svetlo sveta. Uzdravenie slepého od narodenia je najpodrobnejšie opísaným uzdravením, ktoré Pán Ježiš vykonal. Úvodná časť opisuje telesné uzdravenie slepého, pokračovanie nám opisuje jeho duchovné uzdravenie. Uzdravený na začiatku vedel len to, že ho uzdravil človek menom Ježiš, ale postupne – a s Ježišovou pomocou – sa dopracoval k poznaniu, že Ježiš je Syn Boží a k vyznaniu: „Verím, Pane!“ V 1Kor 6,20 je napísané: „Veľmi draho ste boli kúpení! Oslávte teda Boha svojím telom i svojím duchom, čo oboje náleží Bohu.“ Uzdravený tak aj urobil. Lebo po vyznaní viery v Ježiša, Mu aj svojím telom preukázal úctu a vďaku, keď sa Mu klaňal. Pán Ježiš priniesol svetlo nielen do života tohto uzdraveného, ale prináša ho aj nám. Ešte stále je na to príhodný čas. Ešte stále je deň spasenia. Pán Ježiš povedal: „Ja, svetlo, prišiel som na svet, aby nikto nezostal v tme, kto verí vo mňa“ (J 12,46). „Kým máte svetlo, verte v svetlo, aby ste boli synovia svetla!“ (J 12,36). Aj my potrebujeme uzdravenie, ktoré dáva Ježiš. Aby sme nežili v tme. Naopak. Božie slovo hovorí: „Vy ste svetlom sveta“ (Mt 5,14), „boli ste kedysi tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi; ako deti svetla žite“ (Ef 5,8), „tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach“ (Mt 5,16)!
Autor: Peter Ján Soták
Pieseň: ES 355


Bol si mi blízko v deň, keď som Ťa vzýval, a povedal si: Neboj sa! Žalospevy 3,57

A keď Ježiš videl, ako sa plavia zmietaní, lebo dul protivný vietor, prišiel k nim o štvrtej nočnej stráži. Marek 6,48


Žalospevy 1,1-11 :: Modlíme sa za: Hrušovo (Ri)