Zamyslenie na deň 8.10.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Matúš 21,18-22

18 Keď sa ráno vracal do mesta, vyhladol. 19 Pri ceste videl figovník, išiel k nemu, ale nenašiel na ňom nič, len samé lístie; i riekol mu: Nech sa nikdy viac neurodí na tebe ovocie! A figovník naraz vyschol. 20 Keď to videli učeníci, začudovali sa a povedali: Ako je to, že tak naraz vyschol tento figovník? 21 Ježiš im odpovedal: Veru, hovorím vám: Ak budete mať vieru a nebudete pochybovať, nielen s figovníkom urobíte toto, ale ak poviete tomuto vrchu: Zdvihni sa a zvaľ sa do mora, stane sa. 22 A dostanete všetko, o čokoľvek budete prosiť v modlitbe s vierou.


Viera dokáže aj nemožné. Na tomto jednoduchom zázraku je zaujímavé to, že jediný raz z Ježišovho konania zdanlivo nikto nemal úžitok. Keďže sa to udialo pred očami učeníkov, v prvom rade oni mali pochopiť, že Kristovým príchodom do Jeruzalema nadišla chvíľa rozhodnutia. Nebude možné naďalej zotrvávať v dileme, hovoriť súčasne áno, aj nie. Ľahostajnosť, nezáujem alebo aj vedomé odmietanie prinášať ovocie môže oslabiť, ba až umŕtviť našu vieru. Boží zákon, ktorým Stvoriteľ spravuje svet, Jeho vôľa platí stále rovnako, ako pre národ vyvolený, tak aj pre nás. Spoliehať sa na svoju vieru je možné iba vtedy, ak obstojí vo vzťahu k Ježišovi Kristovi. On prišiel na svet plniť Otcovu vôľu, a hoci už „prišla (Jeho) hodina“, Abrahámovo potomstvo, a teda aj učeníci, nedokázali túto skutočnosť uchopiť vierou. Ježiš ich napomína (Jn 13,44), prosí a s náznakom získania veľkej, nevídanej moci opisuje, čo všetko dokáže modlitba v spojení s vierou (aj Mk 11,23n). Nejde Mu o snahu vyvolať túžbu zázrakmi získavať obdiv a slávu, ale o poučenie, ako vierou získať záchranu pred smrťou a večný život v nebesiach.
Modlitba: Pane, daj nám silu vzdať sa všetkej svetskej nádhery a slávy, aby sme v pokore pod Tvojím krížom mohli nájsť pravé hodnoty pre časnosť i večnosť!  Amen
Pieseň: ES 335
Autor: Ondrej Peťkovský


Hľadal som Hospodina a vyslyšal ma i vytrhol ma zo všetkých mojich hrôz. Žalm 34,5

Ježiš hovorí: Niektorá žena má desať grošov. Keby stratila jeden, či nezažne sviecu, nezametá dom a nehľadá usilovne, dokiaľ (ho) nenájde? Lukáš 15,8


Izaiáš 38,9-20 :: Modlíme sa za: Vyšný Žipov (Šz)