Zamyslenie na deň 9.10.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Matúš 21,23-27

23 Keď prišiel do chrámu a učil, pristúpili k Nemu veľkňazi a starší ľudu a spýtali sa Ho: Akou mocou toto robíš? A kto Ti dal tú moc? 24 Ježiš im odpovedal: Aj ja sa vás na niečo opýtam; ak mi to poviete, poviem vám aj ja, akou mocou to robím. 25 Odkiaľ bol Jánov krst: z neba, a či od ľudí? A oni rozmýšľali a hovorili si: Ak povieme: Z neba, odpovie nám: Prečo ste mu teda neuverili. 26 A povedať, že z ľudí, bojíme sa ľudu, pretože všetci pokladajú Jána za proroka. 27 I odpovedali Ježišovi: Nevieme: On im riekol: Tak vám ani ja nepoviem, akou mocou to robím.


Učme sa odpovedať! Ježiš bol múdry, bystrý a promptný. Vždy vedel správne reagovať a nikdy sa nikým nenechal zaskočiť. O tom niet pochybností! Bol predsa dokonalý človek aj Boh. Jeho odpovede dostávali do „úzkych“ najmä tých, ktorí Ho chceli podchytiť a usvedčiť z niečoho, čo Mu malo uškodiť. Otázka moci, pri ktorej sa ho veľkňazi a starší ľudu snažia spochybniť, je príkladom Ježišovej múdrosti a predvídavosti, ale aj poznania ľudskej povahy. Jeho odpoveď nakoniec usvedčila ich samých zo zlého úmyslu. Keby sa to takto dalo aj v našom dnešnom svete?! Múdro a pohotovo odpovedať na otázky, ktorými ľudia spochybňujú vieru! Keby tak kresťania dnešnej doby mali Kristovu múdrosť…! To by bolo teda „iné kafe“! Skutočne nemáme múdrosť? Nevieme promptne odpovedať svetu na otázky o Božej moci? No ak odpovedáme sami zo seba, je jasné, že to „nedáme“ na jednotku a pýtajúceho svojou odpoveďou neprekvapíme ani nedonútime zamyslieť sa. Ak však čítame a poznáme Písmo a ak máme okolo seba spoločenstvo kresťanov, budujeme aj svoju múdrosť, ktorú Boh požehnáva. Pretože vtedy sa nerozprávame s ľuďmi len my sami… Vtedy nás vedie Duch Boží. Tak teda zaskočme pýtajúcich sa múdrosťou, ktorú dáva Boh! Nech dostanú správne odpovede na svoje nesprávne otázky…!
Modlitba: Ďakujeme Ti, Pane Ježišu, za Tvoju múdrosť. Ďakujeme, že si neprekonateľný a môžeme sa tešiť z Tvojho víťazstva. Odpusť, keď sa snažíme víťaziť sami, lebo nevieme. Pripomínaj sa nám a veď nás ku trvalému spoločenstvu, aby sme vedeli reagovať, keď príde pokušenie. Amen.
Pieseň: ES 287
Autor: Marián Krivuš


Jákob povedal: Potom sa vyberieme a pôjdeme do Bételu; tam urobím oltár Bohu, ktorý ma vyslyšal v deň môjho súženia, keď som bol na svojej ceste. 1.Mojžišova 35,3

Dobrorečte stále za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista. Efezským 5,20


Skutky apoštolov 9,36-42 :: Modlíme sa za: Záriečie (Tu)