Zamyslenie na deň 7.6.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ámos 1,1-2; 3,3-8

1:1 Slová Ámosa, jedného z chovateľov oviec v Tekóe, ktoré prijal vo videní o Izraeli za čias judského kráľa Uziju a za čias izraelského kráľa Járobeáma, syna Jóášovho, dva roky pred zemetrasením. 2 I povedal: Hospodin hromží zo Siona a ozýva sa z Jeruzalema; nivy pastierov vädnú, vrchol Karmelu usychá.

3:3 Či idú dvaja pospolu, ak sa nedohodli? 4 Či zareve lev v lese, ak nemá korisť? Či sa levíča ozve z brlohu, ak nič nechytilo? 5 Či padne vták do siete na zem, ak nieto návnady? Či sa sieť zdvihne zo zeme, ak nič neukoristí? 6 Či zatrúbia v meste na trúbu, že by sa ľud nenaľakal? Či sa stane v meste niečo zlé, že by to nespôsobil Hospodin? 7 Pretože Hospodin, Pán, neučiní nič bez toho, že by nevyjavil svoj zámer svojim služobníkom, prorokom. 8 Lev reve, kto by sa nebál, Hospodin, Pán, hovorí, kto by neprorokoval?


Boh hovorí. Zvykli sme si, že hovorcom Božím je cirkev. Tak to bolo aj v dobe Ámosovej. Ale občas sa stane, že cirkev mlčí, alebo nehovorí to, čo chce povedať Boh. Vtedy si Boh nájde náhradných hovorcov. V tomto prípade si našiel chovateľa oviec, čo bola poriadna provokácia. Aj v dnešnej dobe si to vieme len ťažko predstaviť. Ale už je to tak – keď sa cirkev nevie, či nechce vyjadrovať k súčasnému dianiu, alebo keď sa zdráha pravdivo pomenovať veci a udalosti – vtedy Boh hovorí skrze laikov, skrze civilné osoby. A tak občas čítame takmer teologický článok či blog v denníku N, alebo v iných necirkevných novinách, v televízii, rádiu, vo vysokoškolských posluchárňach, či dokonca v humoristických reláciách. Lebo prorocké slovo to nie je len predpovedanie budúcnosti, to je skôr pomenovanie súčasných udalostí či vecí pravým a pravdivým menom. Odkryť to, čo by niektorí najradšej zamlčali. Nemusí ísť hneď o národ či cirkev, môže ísť o menšie priestory – v domácnosti, na pracovisku, dokonca aj v susedských vzťahoch je prorocké slovo odkrývajúce pravdu veľmi dôležité. Aj dnes.
Autor: Jozef Grexa st.
Pieseň: ES 280


Jozef povedal svojim bratom: Vy ste, pravda, zamýšľali proti mne zlé, ale Boh to obrátil na dobré. 1.Mojžišova 50,20

Milosrdenstvo nemá strach pred súdom. Jakub 2,13


Ján 21,15-19 :: Modlíme sa za: Čelovce (Ho)