Zamyslenie na deň 8.6.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ámos 3,1-2.9-15

1 Počujte toto slovo, ktoré Hospodin vyriekol proti vám, Izraelci, proti celému rodu, ktorý som vyviedol z Egypta. 2 Len vás som si vyvolil zo všetkých čeľadí zeme, preto vás potrestám za všetky vaše viny.

9 Rozhláste v palácoch Asýrie, v palácoch Egypta, a vravte: Zhromaždite sa na vrchy Samárie a všimnite si veľký zhon v nej, útlak uprostred nej. 10 Nevedia správne konať – znie výrok Hospodinov – hromadia násilie a krivdu vo svojich palácoch. 11 Preto – takto vraví Hospodin, Pán – nepriateľ obkľúči krajinu, pozbaví ťa sily a tvoje paláce budú vyplienené. 12 Takto vraví Hospodin: Ako zachraňuje pastier z tlamy leva dve stehná alebo kus ucha, tak budú zachránení Izraelci, ktorí si sedia v Samárii na nádherných lôžkach a na damaskovej pohovke. 13 Čujte a svedčte proti domu Jákobovmu – znie výrok Hospodina, Boha mocností: 14 V deň, keď potrestám Izrael pre jeho priestupky, potrestám ho pre bételské oltáre, rohy oltára budú odťaté a popadajú na zem. 15 A udriem zimným domom o letný dom, takže zaniknú domy zo slonoviny a zmiznú veľké domy – znie výrok Hospodinov.


Keď máme dostatok. Skúste si predstaviť situáciu, že nemáte nijaké zdravotné problémy, ste bez starostí, nič vás neohrozuje, máte usporiadanú milujúcu rodinu, po finančnej i materiálnej stránke vám nič nechýba, máte priateľov, na ktorých sa môžete spoľahnúť… Aké miesto by mal pre vás Pán Boh? Myslíte si, že by ste sa v takomto prípade upriamili na Pána Boha? Vo všetkej úcte, ja si myslím, že nie. A možno by nám úplne stačilo, aby sme boli zdraví a finančne zabezpečení a Pán Boh by pre nás bol len akási vzdialená transcendentnosť. Nechcem sa nikoho dotknúť, no my sme od prirodzenosti „samostrední“. Vždy sme takí boli. O tom svedčí aj nezáujem Izraelitov o uctievanie Boha, keď im bolo „dobre“. Už nepotrebovali Božiu ochranu. Stačilo im, že boli práve tu a práve teraz bez starostí, v blahobyte. Zabudli na Hospodinovu pomoc, vyvolenie, zmluvu. A čo viac, dostali do rúk moc a začali ju používať na násilie. Často aj my Pána Boha vynechávame z našich plánov a nepotrebujeme Ho, keď je nám dobre. Ale práve vtedy, keď sme spokojní, keď nám nič nechýba, práve vtedy by sme mali Pánu Bohu najviac ďakovať a oslavovať Ho za všetko požehnanie, ktoré nám dáva. A práve vtedy, keď zo svojej pozície vieme ovplyvniť veci, vtedy konajme láskavo, spravodlivo, čestne. Prosme Pána Boha o múdrosť a vedenie v takýchto chvíľach!
Autor: Katarína Šoltésová
Pieseň: ES 539


Pomenujú ťa novým menom, ktoré Hospodinove ústa určia. Izaiáš 62,2

Dobrý pastier volá po mene Svoje ovce a vyvádza ich. Ján 10,3


Jeremiáš 20,7-11 :: Modlíme sa za: České Brezovo (No)