Zamyslenie na deň 7.11.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Jób 40,6-41,3; 42,1-6

6 Vtedy Hospodin odpovedal Jóbovi z búrky a riekol: 7 Opáš si bedrá ako statný muž; pýtať sa ťa budem, a ty ma pouč! 8 Chceš zmariť moju pravdu? Mňa chceš obviňovať, aby si sa ospravedlnil? 9 Máš azda rameno ako Boh a hrmíš takým hlasom ako On? 10 Ozdob sa, prosím, velebou a dôstojnosťou, odej sa slávou a nádherou, 11 vylej svoj prekypujúci hnev, pozri na všetko povýšené a poníž to! 12 Obzri si všetko pyšné, pokor to, a na mieste zdeptaj previnilcov! 13 Zahreb ich dokopy do zeme, uzavri ich na skrytom mieste! 14 Potom ťa aj ja budem chváliť za to, že ti pomohla tvoja pravica. 15 Predstav si Behemóta, ktorého som utvoril ako teba! Žerie trávu ako dobytok. 16 Pozri sa, jeho sila je v jeho bedrách a jeho statnosť v jeho brušných svaloch. 17 Vystiera chvost ako céder, šľachy jeho stehien sú pospletané; 18 jeho kosti sú sťa bronzové rúry, jeho údy sú ako železné koly. 19 On je prvotinou Božieho diela; stvorený nato, aby ovládal svojich druhov. 20 Lebo vrchy mu donášajú potravu, i všetky poľné zvieratá, ktoré sa tam hrajú. 21 Ležiava pod lotosmi v skrýši tŕstia a močiara, 22 kryjú ho tiene lotosov, obklopujú ho riečne vŕby. 23 Ak je rieka i dravá, nebojí sa, je pokojný, aj keď mu Jordán prúdi proti ústam. 24 Kto ho spredu chytí, alebo kto mu hákom prepichne nos? 25 Vytiahneš Leviatana udicou, stiahneš mu jazyk povrazom? 26 Vtiahneš mu trstinový povraz do nozdier a prebodneš mu čeľusť hákom? 27 Bude ťa mnoho prosiť, alebo sa ti bude nežne prihovárať? 28 Uzavrie azda zmluvu s tebou, vezmeš si ho za večného otroka? 29 Budeš sa s ním hrať ako s vtáčaťom, uviažeš ho pre svoje dievčatá? 30 Budú sa oň jednať kupci? Rozdelia ho medzi obchodníkov? 31 Poprepichávaš mu celú kožu bodákmi a hlavu rybárskymi vidlicami? 32 Polož len ruku naň! Pomysli na boj – a viac to nespravíš.

41, 1 Hľa, nádej, že ho chytíš, ťa sklame. Či sa človek nezrúti už pri pohľade naň? 2 Nik nie je taký smelý, aby ho vyrušil. Kto by mohol potom obstáť predo mnou? 3 Kto mi vyšiel v ústrety, aby som mu dal odplatu? Všetko pod nebom je moje.

42, 1 Vtedy Jób odvetil Hospodinovi: 2 Uznávam, že Ty všetko môžeš, a nijaký Tvoj zámer nemožno prekaziť. 3 Kto to bez vedomosti zastiera radu? Hovoril som o tom, čomu som nerozumel, o veciach, ktoré mi boli príliš divné a neznáme. 4 Vypočuj ma, prosím! Budem hovoriť, budem sa pýtať, a Ty ma pouč! 5 Len z chýru som počul o Tebe; ale teraz Ťa moje oko videlo. 6 Preto odvolávam a kajám sa v prachu a popole.


Stávajme sa nielen zbožnými, ale aj vidiacimi. Pre knihu Jóbovu je typické, že kladie viac otázok, než dáva odpovedí. A ak tam aj nejaké odpovede z úst prítomných mužov zaznejú, po chvíli sa rúcajú ako domčeky z karát. Jób má na začiatku deja všetko, čomu sa hovorí požehnanie, prosperita, šťastie… Keď sa neskôr obzrel späť, hovoril, že vtedy vedel o Bohu najmenej. Nie, žeby o Bohu nič nevedel, ale bolo to iba „z počutia“. Uvedené rany na Jóba nezoslal Boh. To všetko, čo sa prihodilo, súvisí s určitou slobodou a voľnou rukou, ktorú má na tomto svete diabol, Satan. Teda nie Boh, ale diabol to spôsobil. Jób, sediac v prachu, vzdoruje obdivuhodne dlho. Tam niekde v tých dlhých a neúprosných rozhovoroch, v ktorých padajú odpovede, ako na bežiacom páse, zažije Jób svoje zlyhanie. A na konci knihy je to on, kto sa stane vidiacim a chápajúcim… Jób vyznáva Bohu: „Len z chýru som počul o Tebe; ale teraz Ťa moje oko videlo“ (Jób 42,5). Hodiny, dni, týždne, či mesiace utrpenia smieme vnímať ako čas, kedy si uvedomujeme svoju ľudskú slabosť, nedokonalosť, hriešnosť a zároveň prijímame fakt Božej moci, lásky, spravodlivosti a Prozreteľnosti. Je to čas, kedy sa podobne, ako kedysi Jób, máme stávať nielen zbožnými, ale aj skutočne vidiacimi…
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že Ťa môžeme vnímať. Ďakujeme za tento úžasný dar. Odpusť, že radšej vnímame lákadlá tohto sveta. Posilni nás na vnútornom človeku, nech Ťa viac spoznávame. Amen.
Pieseň: ES 233
Autor: Miroslav Jäger


Lebo sme pred Tebou cudzincami a usadlíkmi ako všetci naši otcovia. Naše dni na zemi sú ako tieň a bez nádeje. 1.Kronická 29,15

Ježiš hovorí: V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Ján 14,2


1.Korintským 14,26-33 :: Modlíme sa za: Bardejov (Šz)