Zamyslenie na deň 6.8.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Matúš 8,14-17

14 Potom prišiel Ježiš do domu Petrovho a videl jeho testinú ležať v horúčke. 15 Dotkol sa jej ruky a horúčka prestala; i vstala a posluhovala Mu. 16 Keď sa zvečerilo, prinášali k Nemu mnohých démonmi posadnutých; i vyháňal duchov slovom a uzdravoval všetkých chorých. 17 Aby sa naplnilo slovo proroka Izaiáša, ktorý hovorí: On vzal na seba naše neduhy a niesol naše nemoci.


Božia moc pri diele. Evanjeliá nám podávajú obraz Ježiša cítiaceho s núdznymi, chorými, trpiacimi… Takto Ho vnímame aj z nášho textu, kde pri návšteve Petrovho domu nachádza jeho chorú svokru. Súcit s ňou i s učeníkom bol pre Ježiša motívom k jej uzdraveniu. Preukázal tu Svoju Božskú moc, aby ukázal, že zvesť Evanjelia nie sú iba slová, ktoré sa kdesi strácajú, ale Evanjelium je dobrou zvesťou – dôkazom Božieho záujmu o človeka, jeho záchranu, aj s jeho bolesťami, starosťami, chorobami… Ak by po tomto uzdravení bol len pobudol v Petrovom dome a hneď pokračoval vo Svojej ceste, mohol by vzniknúť dojem, že Ježiš urobil zázrak uzdravenia len kvôli Petrovi, ktorý bol jedným z Jeho najbližších. Keď ľudia videli Petrovu svokru zdravú posluhovať, prinášali svojich chorých a posadnutých a On vyháňal démonov a uzdravoval. Okrem takto prejaveného súcitu zároveň vyjadril aj to, že Božia milosť je pre každého, že nie je len pre nejakú úzku skupinku ľudí, či pre Jeho najbližších. Ukázal, že s Božou milosťou nerobí nijaký obchod, že toto nie je priestor na protekcionárstvo, klientelizmus, či korupciu… Tak aj celé Jeho dielo, odpustenie hriechov dokonané na kríži, má možnosť prijať v pokání každý človek, lebo Pán Ježiš vzal na Seba naše neduhy a niesol naše choroby…
Modlitba: Pane Ježišu, ďakujeme za Tvoju úžasnú lásku, ktorú nevieme vystihnúť slovami, ani pocitmi! Tak veľa nám ponúkaš zadarmo, a tak málo dovolíme, aby si menil náš život! Odpusť, prosíme! Amen.
Pieseň: ES 641
Autor: Ján Kostelný


Blízko je Ten, čo mi priznáva právo; kto sa odváži prieť sa so mnou? Izaiáš 50,8

Ježiš hovoril: Zacheus, zostúp rýchlo, lebo v tvojom dome musím dnes zostať. Lukáš 19,5


Matúš 22,1-14 :: Modlíme sa za: Spišská Belá (Ta)