Zamyslenie na deň 6.4.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2.Samuelova 1,17-27

17 Vtedy Dávid zaspieval tento žalospev nad Saulom a nad jeho synom Jonatánom 18 a prikázal, aby ho Júdejcov naučili ako Pieseň o luku; ten je napísaný v Knihe úprimného: 19 Ozdoba tvoja, Izrael, na tvojich výšinách pobitá, ó, ako padli bohatieri! 20 Neoznamujte to v Gate, nerozhlasujte po uliciach Aškelónu, aby sa netešili dcéry Filištíncov a nejasali dcéry neobrezancov. 21 Vy, vrchy Gilbóy, nech nieto na vás rosy ani dažďa, ani vzlínania vlahy z polí, bo tam bol pohodený štít bohatierov, štít Saulov olejom nepomazaný. 22 Luk Jonatánov sa neodvracal od krvi pobitých a od tiel hrdinov a prázdny nevracal sa Saulov meč. 23 Saul a Jonatán, ktorí sa ľúbili, milí si boli v živote, ni smrťou nedali sa rozlúčiť. Nad orlov boli rýchlejší, nad levov boli silnejší. 24 Vy, dcéry Izraela, oplačte Saula, ktorý vás obliekal v purpur a skvost, ktorý vám zlaté ozdoby kládol na šaty. 25 Ó, ako padli bohatieri uprostred boja! Jonatán na tvojich výšinách zabitý. 26 Bôľno mi za tebou, brat môj Jonatán. Bol si mi premilý, tvoja láska mi bola zázračná, bola nad lásku žien. 27 Ó, ako padli bohatieri a pohynuli nástroje boja!


Skúšky Božie. Národ izraelský prechádzal rôznymi skúškami, cez ktoré ho Hospodin viedol. Podobne aj Dávid vo svojom vzťahu k Saulovi, ale keďže si veľmi obľúbil jeho syna Jonatána, jeho smrť ho veľmi zasiahla a zložil o tom žalospev. Bol veľmi smutný, čo je hlboko ľudské. My tiež pri strate blízkeho človeka žialime. Dali by sme všetko za to, aby sa to dalo vrátiť späť, ale nejde to, lebo Božie rozhodnutia a Jeho plány nik nevie a nedokáže zmeniť. – – Dávid žalostil, ale všetko už bolo rozhodnuté. Veľmi smútil nad izraelskými bohatiermi. Smútili aj Izraeliti, o ktorých sa Saul ako kráľ veľmi staral. V tom nám môže byť vzorom, ako by sme sa mali starať aj my o svojich priateľov, ale aj o „nepriateľov“, lebo tak to od nás Pán Boh žiada. – – Preto prosme Pána Boha, aby sme mali na to dosť vnútornej sily a vždy vedeli pomôcť:
Modlitba: Hospodine, Bože milostivý, veď nás po Svojich cestách, aby sme nikdy nezblúdili, ale ťa verne nasledovali! Niet inej záchrany okrem Teba, len u Teba je večný život. Aj keď je nám bôľno, ako bolo Dávidovi, nech sme si vždy bratmi a sestrami!
Pieseň: ES 670
Autor: Mária Kysacká


Uznávam, že Ty všetko môžeš, a nijaký Tvoj zámer nemožno prekaziť. Jób 42,2

Stotník odpovedal Ježišovi: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu; povedz len slovo a ozdravie môj sluha. Matúš 8,8


Ján 14,15-21 :: Modlíme sa za: Lišov (Ho)