Zamyslenie na deň 6.10.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 15,8-10

8 Alebo: niektorá žena má desať grošov. Keby stratila jeden, či nezažne sviecu, nezametá dom a nehľadá usilovne, dokiaľ (ho) nenájde? 9 A keď ho nájde, zvolá si priateľky a susedy a povie: Radujte sa so mnou, lebo som našla groš, ktorý som stratila. 10 Hovorím vám: taká radosť býva pred anjelmi Božími nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie.


Boh ťa hľadá. Ježiša počúvajú dve úplne odlišné skupiny ľudí. Sú vo veľkom kontraste a zároveň ich niečo spája – asi by sme sa necítili príjemne v prítomnosti ani jednej z nich. Na jednej strane zlodeji, klamári, podvodníci a morálne padlí ľudia, na druhej strane náboženskí vodcovia, znalci teológie, zvrchu hľadiace autority, tí, ktorí majú vždy „pravdu“. Ježiš často chodil medzi takých ľudí, medzi ktorých sa nám dnes najmenej chce. A vedel, čo potrebujú počuť. – V prvom rade potrebujú počuť, že Boh vášnivo a neúnavne hľadá hriešnikov. Hľadá stratených, dokiaľ ich nenájde. Hriešnici to potrebujú počuť, aby vedeli, že Otec v nebi ich nezavrhol. A potrebujú to počuť aj nábožensky založení ľudia, aby vedeli, čo je prvoradou Božou vášňou a ich hlavným poslaním. – V druhom rade potrebujú počuť, že Boh má obrovskú radosť z nájdenia stratených. Hriešnici potrebujú vedieť, že budú v cirkvi prijatí s radosťou a náboženskí ľudia potrebujú vedieť, že pokánie hriešnikov je radostnejšou udalosťou, ako mŕtve výročia a náboženské sviatky. – Niekedy sa asi sami nájdeme na jednej alebo druhej strane. A potrebujeme si uvedomiť práve tieto Ježišove slová. Ale verím, že vierou ukrytí v Kristovi máme práve my priniesť tieto pravdy medzi tých, ku ktorým sa nám najmenej chce – medzi hriešnikov a farizejov.
Autor: Jozef Grexa ml.
Pieseň: ES 489


Daj mi hneď zrána počuť svoju milosť. Lebo ja dúfam v Teba. Žalm 143,8

Učeníci vstúpili na loď, ale v tú noc nič nechytili. Už na úsvite stál Ježiš na brehu. Ján 21,3-4


Zjavenie 2,8-11 :: MODLÍME SA ZA: Sládkovičovo (Ba)