Zamyslenie na deň 5.10.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 15,1-7

1 I približovali sa k Nemu samí publikáni a hriešnici, aby Ho počúvali. 2 Ale farizeji a zákonníci reptali a hovorili: Tento hriešnikov prijíma a jedáva s nimi. 3 Vtedy povedal im toto podobenstvo: 4 Keby niekto z vás mal sto oviec a stratil by jednu z nich, či nenechá deväťdesiatdeväť na pustatine a nejde za stratenou, kým ju nenájde? 5 A keď ju nájde, položí si ju s radosťou na plecia; 6 potom, príduc domov, zvolá si priateľov a susedov a povie im: Radujte sa so mnou, lebo som si našiel stratenú ovcu. 7 Hovorím vám: taká bude radosť v nebi nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie, ako nad deväťdesiatdeväť spravodlivými, ktorí nepotrebujú pokánie.


Som nájdený. Vo svete komiksov a počítačových hier mnoho detí, respektíve mladých ľudí, si nevie ani predstaviť, čo sa skrýva za postavou pastiera. Prinajmenšom tak, ako ho pozná staršia generácia alebo ako je pekne opísaná táto postava v známej poviedke od Kristíny Royovej „Bez Boha na svete“ – v príbehu, ktorý vo svojej podstate korešponduje s úvodným biblickým textom. – – Je teda smutnou pravdou, že postavu pastiera si už v dnešnej dobe a v našich pomeroch niektoré deti vedia predstaviť len veľmi ťažko. Avšak aktuálnosť pôsobenia Dobrého Pastiera – Ježiša – nestratila na svojej dôležitosti ani v dnešnej dobe. V jednotlivých oblastiach života človeka sa aj dnes prejavuje ako starostlivý, silný, láskavý, milujúci, obetujúci Seba samého pre iných… ako hľadajúci a oslovujúci… Dnes to robí veľmi konkrétne, veľmi jasne a adresne. Lebo dnes hľadá a oslovuje teba. Skúsme do textu doplniť svoje meno: On hľadá….! Človek sa môže niekedy cítiť ako kvapka v mori, či zrnko piesku na morskom brehu. Môže sa cítiť opustený, zanedbaný, sklamaný, zranený, stratený. Nie je dôležité, či sa do takéhoto stavu dostal vlastnou vinou, alebo pričinením niekoho iného. Dôležité je, že nezostáva sám. Je hľadaný, nájdený, uzdravený. Toto dnes robí Pán Ježiš pre Teba. Dôveruj Mu!
Autor: Dušan Havrila
Pieseň: ES 512


Ajhľa, Hospodin, Pán, mi je na pomoci, kto ma odsúdi? Izaiáš 50,9

Nielen to, ale aj chválime sa Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz došli zmierenia. Rímskym 5,11


Filipským 1,19-26 :: MODLÍME SA ZA: Skalica (My)