Zamyslenie na deň 6.1.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

EPIFANIAS (Zjavenie Pána)
Pretože tma prechodí a svieti už pravé svetlo. 1.Ján 2,8b


Lukáš 4,1-13

1 Ježiš, plný Ducha Svätého, vrátil sa od Jordánu a Duch vodil Ho po púšti štyridsať dní, 2 kde Ho diabol pokúšal. Nič nejedol v tie dni; a keď sa pominuli, vyhladol. 3 Vtedy Mu povedal diabol: Ak si Syn Boží, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom. 4 Ale Ježiš mu odpovedal: Napísané je: Nie samým chlebom žiť bude človek ale každým slovom Božím. 5 Nato vyviedol Ho hore, ukázal Mu odrazu všetky kráľovstvá sveta a 6 povedal Mu diabol: Dám ti všetku túto moc a slávu; lebo dostal som ju a dám ju, komu chcem. 7 Ak sa teda pokloníš predo mnou, Tvoje bude všetko. 8 Ježiš mu odpovedal: Preč odo mňa, satan, lebo napísané je: Pánovi, svojmu Bohu, budeš sa klaňať a len Jemu budeš slúžiť. 9 Potom viedol Ho do Jeruzalema, postavil Ho na okraj nástrešia chrámu a povedal Mu: Ak si Syn Boží, zhoď sa odtiaľto. 10 Veď je napísané: Anjelom svojim prikáže o Tebe, aby Ťa chránili, 11 a zachytia Ťa na ruky, aby si si nohu neurazil o kameň. 12 Odpovedal mu Ježiš: Povedané je: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha! 13 Keď diabol skončil všetko pokúšanie, odišiel na čas od Neho.


Viete odolať pokušeniu? Oskar Wilde, írsky dramatik, básnik, autor mnohých aforizmov, má na túto otázku krátku odpoveď: „Jediný spôsob ako sa zbaviť pokušenia, je podľahnúť mu.“ Aké jednoduché. Koľkokrát sme takto ľahko podľahli. Aj pre Evu v raji bolo ovocie na strome krásne a lákavé na zjedenie, najmä na zmúdrenie. Veď kto by nechcel byť ako Boh, kto by nechcel vedieť, čo je dobro a zlo? Zlo sa zjavuje v klamlivom šate dobra. Človek sa nachádza v centre duchovného boja medzi Bohom a diablom, medzi dobrom a zlom. Je neustále konfrontovaný s rôznymi pokušeniami. Aj Ježiš bol pokušeniami skúšaný v tom, čo znamená byť Božím Synom. Stret s diablom, ktorý strávil v ústraní na púšti, bol vyvrcholením potrebného obdobia prípravy na Jeho službu. Iný citát o pokúšaní hovorí: „To, že nepriateľ bojuje o vašu dušu, je dobrý znak. Značí to, že mu ešte nepatríte.“ Vzoprime sa diablovi a utečie od nás. Ako? Znalosťou Božieho slova, tak ako to urobil Ježiš.
Autor: Eva Ciriaková
Pieseň: ES 271


Každá hrmotne dupotajúca obuv a v krvi pováľaný plášť zhorí a bude potravou ohňa. Izaiáš 9,4

Vychádzajúce slnko nám upraví nohy na cestu pokoja. Lukáš 1,78.79


Matúš 2,1-12 :: Efezským 3,2-3a.5-6 :: Ján 1,15-18 :: MODLÍME SA ZA: Badín (Zv)