Zamyslenie na deň 5.7.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ozeáš 12,1-11

1 Efrajim ma obkľúčil klamstvom a dom Izraela podvodom; Júdu ešte Boh pozná. On je verný voči svätým. 2 Efrajim pasie vietor a ustavične sa ženie za východným vetrom. Rozmnožuje lož a skazu; uzavierajú zmluvu s Asýrskom, olej donášajú do Egypta. 3 Hospodin má spor s Júdom, potrestať chce Jákoba podľa jeho ciest a odplatiť mu podľa jeho skutkov. 4 V materinskom lone svojho brata držal za pätu a v dospelosti zápasil s Bohom. 5 Zápasil s anjelom a zvíťazil; plakal a prosil ho o zmilovanie. Našiel ho v Bételi, a tam Boh hovoril s ním. 6 Hospodin je Boh mocností, Hospodin je Jeho meno: 7 Vráť sa teda pomocou svojho Boha, zachovávaj lásku a právo a očakávaj stále na svojho Boha! 8 Kanaánec má v ruke falošné váhy; rád podvádza! 9 Efrajim vraví: Ach, či som zbohatol, nahonobil som si majetok. Všetky jeho zisky nevyvážia vinu, ktorou sa prehrešil. 10 Ja som Hospodin, tvoj Boh od vyjdenia z Egypta; znova ti dám bývať v stanoch, ako keď som sa stretol s tebou. 11 Hovoril som k prorokom a dával som mnohé videnia; ale skrze prorokov spôsobím aj skazu.


Návrat. Vráť sa teda pomocou svojho Boha, zachovávaj lásku a právo a očakávaj stále svojho Boha! (v.7). Včera sme nazreli do milujúceho srdca nášho Boha. Včera sme uzreli Jeho smútok nad naším životom, poblúdením, odpadnutím. Dnes počúvame niečo o našich návratoch. Na pozadí starodávnych príbehov sa odvíja náš život. Naše zmluvy s týmto svetom, naše klamstvá, falošné váhy, falošné slová aj životy, náš beh za východnými aj západnými vetrami – myšlienkami. Naše zbohatnutia aj chudoba. Naše jákobovské zápasy na úteku pred zbabraným životom. Ale aj naše návraty. S obavami, váhavo to skúšame znova a znova. Dnes je to dobré slovo – aj dnes sa smieme vrátiť k Otcovi. Možno doráňaní, možno odcudzení, ale predsa s nádejou, že smieme. V Ježišovi Kristovi, našom Pánovi, ktorý sa prihovára za nás. Už viac nechceme sklamať Otca, už viac nechceme klamať sami seba bezbožnou, povrchnou zbožnosťou. Vďaka za milosť!
Autor: Jozef Grexa st.
Pieseň: ES 637


Akože žije Hospodin, budem vravieť len to, čo mi povie môj Boh. 2.Kronická 18,13

Zvestuj slovo, buď pohotový vhod-nevhod. 2.Timoteovi 4,2


Skutky apoštolov 15,4-12 :: Modlíme sa za: Galanta (Ba)