Zamyslenie na deň 5.6.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2. nedeľa po Svätej Trojici
Kristus hovorí: Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie! Matúš 11,28


EFEZSKÝM 2,17-22

17  A tak prišiel zvestovať pokoj vám ďalekým a pokoj aj blízkym,   18  lebo skrze Neho obaja máme prístup k Otcovi v jednom Duchu.   19  A tak teda nie ste už cudzinci ani prišelci; ale ste spoluobčania svätých a domáci Boží,   20  vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je sám Ježiš Kristus,   21  na ktorom každé stavanie, (príslušne) pospájané, rastie v chrám svätý v Pánovi,   22  a na ktorom aj vy budete v Duchu spolu zbudovaní v príbytok Boží.


Modlime sa za všetkých ľudí, aby našli v Pánovi Ježišovi Kristovi svojho Pána a základ svojho života! Divý príbuzný psa je vlk, mačky lev, ale čo je divý príbuzný ovce? Divé zvieratko na rozdiel od domácich nepozná hlas svojho pána, uteká pred potenciálnym pánom, nenasleduje ho. Divé zviera skôr prenasleduje a hryzie. Ovca sa bez pastiera dostáva do zlej situácie: žije pod zákonom divočiny. Nemá ani pána, ktorý by ju chránil a ani sama nie je na to vybavená, aby zákonom divočiny mohla vzdorovať. – – Toto hovorí apoštol Pavol o kresťanoch medzi Efezanmi. Prv, ako uverili v Pána Ježiša Krista, žili pod zákonom divočiny, tak ako ovce, ktoré nemajú pastiera. – – Človek nemá na výber: buď bude pod zákonom pohanským, alebo pod zákonom Pastiera. Pod zákonom divočiny sa bude musieť správať ako divé zviera, no prehrá v zápase s ešte divšími tvormi. Alebo bude hľadať stádo svojho pastiera. – – Evanjelium dnešného dňa znie: To je ten dobrý Pán, ktorý kladie život za ovce, len aby nezdivočeli, neboli už cudzincami, ale stali sa domácimi Božími. On vo Svojom tele zahladzuje nepriateľstvo s Bohom, stáva sa pevným základom a otvára nový prístup k Otcovi v jednom Duchu.
Autor: Ľubomír Batka
Pieseň: ES 494


Mojžiš odpovedal Hospodinovi: Ak by si nešiel osobne predo mnou, neveď nás odtiaľto! 2.Mojžišova 33,15

Keď však príde On, Duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy. Ján 16,13


LUKÁŠ 14,(15)16-24 :: ŽALM 36 ::MODLÍME SA ZA: EVANJELICKÚ ŠKOLU PRE HLUCHOSLEPÉ DETI V ČERVENICI