Zamyslenie na deň 4.6.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.KORINTSKÝM 15,12-19

12  Keď teda kážeme o Kristovi, že bol vzkriesený, ako je to, že niektorí z vás hovoria: Nieto zmŕtvychvstania?   13  Veď ak nieto zmŕtvychvstania, ani Kristus nebol vzkriesený.   14  A ak Kristus nebol vzkriesený, tak je prázdne naše kázanie, prázdna je aj vaša viera.   15  Tak potom nachádzame sa tu aj ako falošní svedkovia Boží, lebo sme svedčili proti Bohu, že vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil, ak totiž mŕtvi nie sú kriesení z mŕtvych.   16  Lebo ak mŕtvi nevstávajú, ani Kristus nebol vzkriesený,   17  ale ak Kristus nebol vzkriesený, daromná je vaša viera, ešte vždy ste vo svojich hriechoch.   18  A vtedy zahynuli aj tí, čo umreli v Kristovi.   19  Ale ak jedine v tomto živote máme nádej v Krista, tak sme najúbohejší zo všetkých ľudí.


Nádej v Kristovi máme v tomto a budúcom živote

Apoštol nám hovorí silné slová: „Ak Kristus nebol vzkriesený, naše kázanie je prázdne rovnako, ako naša viera; ak len v tomto živote máme nádej v Krista, tak sme najúbohejší zo všetkých ľudí.“ Ako to Pavol myslí? Aké hodnotenie tohto a budúceho života je za týmto stanoviskom? Moc Kristovho vzkriesenia sa prejavuje už teraz, v našom zápase za Božie pozitívne hodnoty vo svete. Naša viera môže prinášať ovocie pre Kristove zásluhy, keď dovolíme Božiemu Duchu, aby cez nás vytváral v našom živote Svoje ovocie. Určite aj preto zomrel Kristus a bol vzkriesený. Aby naša viera bola pre mnohých svedectvom o Božej láske a Božej moci v našom živote. Predsa však, Kristove vzkriesenie znamená omnoho viac. Ľudia pokladali smrť za definitívnu, konečnú stanicu. Už nerátali s možnosťou, že to môže byť inak. Okrem toho si z našej perspektívy nevieme dobre predstaviť blaženosť večného života. Sme zvyknutí na zápasy, námahu, úlohy… Predsa je naše vzkriesenie a večný život tým najväčším darom. Obrovským prekvapením. Z perspektívy večnosti, ktorej hodnotu zatiaľ len tušíme, by bolo nešťastím, keby nebola. Kristus bol vzkriesený, aby nám daroval večnosť s Ním. Sme s Ním spojení, nič nás neodlúči od Božej lásky.
Autor: Július Filo
Pieseň: ES 156


Dom Júdov však omilostím a zachránim ho. Ale ich nezachránim lukom, ani mečom a vojnou, ani koňmi a jazdcami. Ozeáš 1,7

Nezáleží teda na tom, kto chce, ani na tom, kto beží, ale na Bohu, ktorý sa zmilúva. Rímskym 9,16


JONÁŠ 1,1-16 :: MODLÍME SA ZA: HROCHOŤ (ZV)