Zamyslenie na deň 5.5.2023

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Príslovia 4,20-27

20 Syn môj, pozoruj moje slová, nakloň ucho k mojim rečiam! 21 Nespúšťaj ich z očí, zachovaj ich v hĺbke srdca. 22 Lebo sú životom pre tých, čo ich nachádzajú, a uzdravením pre celé ich telo. 23 So všemožnou bdelosťou chráň si srdce, lebo z neho pramení život. 24 Odstráň od seba falošné ústa a vzdiaľ od seba zvrátené pery. 25 Tvoje oči nech hľadia vopred a tvoje mihalnice nech sú upriamené pred teba. 26 Urovnaj si chodník pod nohami a nech všetky tvoje cesty sú pevné. 27 Neodbočuj ani napravo, ani naľavo, odvracaj nohu od zlého!


„Napísané je: ‚Nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích’.“ Pán Ježiš touto odpoveďou odrazil pokušiteľov útok. Otcovo slovo Mu bolo drahšie ako najnutnejšia potreba tela. Počujme zasľúbenie nášho Otca: „Syn môj, pozoruj Moje slová… sú životom pre tých, čo ich nachádzajú, a uzdravením pre celé ich telo.“ Aj pre nás je Slovo ochranou pred pokušením, ako bolo pre nášho Spasiteľa. Chráni nás pred pádom do sietí falošnosti, zvrátenosti a neúprimnosti. Keď v nás pôsobí Slovo, ktoré sa stalo telom, vedie nás k pokore a k pokániu. Ono urovnáva naše hrbole hriechu. Pán vedie naše kroky po ceste spasenia k večnému životu. Rovno vpred aj uprostred chaosu a zmätku sveta, v ktorom žijeme (Fil 3,13). „Pán nám odpúšťa naše viny. Pán uzdravuje všetky naše choroby. Život nám vykupuje z hrobu, venčí nás milosťou a milosrdenstvom.“

Modlitba: Drahý Pane, ďakujeme Ti za slovo, ktoré nás neustále sýti a dáva nám dar života. Ďakujeme Ti za Tvoje slovo, ktoré nás lieči a vedie cestou večnosti. Tebe dobrorečí naša duša, Teba zvelebujú naše ústa a len Tebe patrí všetka naša láska. Amen.
Pieseň: ES 282
Autor: Slavomír Gallo


Odstránim vinu tejto krajiny za jediný deň. Zachariáš 3,9

Ježiš Kristus je obetou zmierenia za naše hriechy, no nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta. 1.Jána 2,2


Ján 19,1-7 :: Modlíme sa za: Liptovský Ján (LOS)