Zamyslenie na deň 5.2.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Rímskym 6,12-23

12 Nech teda nekraľuje hriech vo vašom smrteľnom tele tak, že by ste povoľovali jeho žiadostiam. 13 Ani svoje údy nevydávajte hriechu za nástroje neprávosti, ale oddajte sa Bohu ako tí, čo vstali z mŕtvych a žijú, a svoje údy vydávajte Bohu za nástroje spravodlivosti. 14 Hriech totiž nebude panovať nad vami; lebo nie ste pod zákonom, ale pod milosťou. 15 Čo teda? Máme hrešiť, pretože nie sme pod zákonom, ale pod milosťou? Vôbec nie. 16 Či neviete, že komu sa oddávate za otrokov, aby ste poslúchali, tomu ste otrokmi a tomu ste poslušní: alebo hriechu – na smrť, alebo poslušnosti – na spravodlivosť? 17 Ale vďaka Bohu, že ste (len) boli otrokmi hriechu a stali ste sa zo srdca poslušnými tomu učeniu, ktorému ste boli odovzdaní. 18 Oslobodení však od hriechu, stali ste sa služobníkmi spravodlivosti – 19 po ľudsky hovorím pre slabosť vášho tela – lebo ako ste svoje údy vydávali do služby nečistote a neprávosti, aby ste páchali neprávosť, tak teraz vydávajte svoje údy do služby spravodlivosti, aby ste došli posvätenia. 20 Lebo keď ste boli otrokmi hriechu, boli ste slobodní voči spravodlivosti. 21 A aké ovocie ste vtedy mali z toho? Teraz sa hanbíte za to! Lebo koniec toho je smrť! 22 Teraz však, oslobodení od hriechu a oddaní službe Bohu, máte svoje ovocie na posvätenie a napokon večný život. 23 Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom.


Oslobodení od hriechu. Ako ľudia sme poviazaní rozličnými závislosťami. Bežne môžeme stretnúť človeka poviazaného poverami, mamonou tohto sveta a inými závislosťami. Ako veľmi odľahne odsúdenému človeku, keď ho oslobodia?! Je pozvaný, aby nekonal tak, ako doteraz, ale svoje staré konanie zanechal. Aby sa neocitol opäť vo väzení. Je pozvaný k zmene. Ako deti Božie sme obeťou Pána Ježiša oslobodení od hriechu. Hriech tu síce je, ale už nie sme jeho otrokmi. Konáme podľa toho? Javíme sa ako slobodní od hriechu aj nášmu okoliu? Alebo to na nás ani nie je vidieť? – Oslobodení od hriechu sme sa stali služobníkmi spravodlivosti. Aj dnes sa oddajme Bohu a staňme sa nástrojmi v Jeho svätých rukách, ktoré si On sám používa vo Svojom diele! Prinášajme ovocie, za ktoré sa nebudeme musieť hanbiť! Ovocie, ktoré nás nepovedie k smrti. Prinášajme ovocie, ku ktorému nás pozýva samotný Pán! Lebo vďaka Nemu a vďaka pomoci Svätého Ducha môžeme prinášať veľa ovocia, ktoré nám slúži na posvätenie. Pamätajme: Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom“ (v.23).
Modlitba: Odpusť nám, Bože, naše hriechy! Vytrhaj hriešnosť ako burinu a pestuj v nás ovocie spravodlivosti, aj keď to bolí! Daj, nech sme Tvojou dobrou záhradou, na ktorú môžeš byť hrdý! Amen.
Pieseň: ES 447
Autor: Peter Székely


Hospodin je hradom utláčanému, je hradom vo chvíľach súženia. Žalm 9,10

Či by sa Boh nezastal Svojich vyvolených, ktorí dňom i nocou volajú k Nemu, i keď mešká s ich vyslyšaním? Lukáš 18,7


Matúš 8,28-34 :: Modlíme sa za: Hrušovo (Ri)