Zamyslenie na deň 4.2.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Rímskym 6,1-11

1 Čo teda povieme? Máme zotrvávať v hriechu, aby sa rozhojnila milosť? 2 Vôbec nie. Ktorí sme umreli hriechu, ako budeme ešte žiť v ňom? 3 Či neviete, že ktorýkoľvek boli sme pokrstení v Krista Ježiša, v Jeho smrť sme boli pokrstení? 4 Krstom sme teda spolu s Ním boli pochovaní do smrti, aby tak, ako bol Kristus vzkriesený slávnou mocou Otcovou, aj my sme chodili v novote života. 5 Keď sme sa stali jedno s Ním podobnosťou Jeho smrti, práve tak jedno s Ním budeme aj podobnosťou vzkriesenia 6 vediac, že náš starý človek spolu s Ním bol ukrižovaný, aby bolo zničené hriešne telo a my sme neboli viac otrokmi hriechu. 7 Veď kto umrel, je ospravedlnený od hriechu. 8 Ak sme však umreli s Kristom, veríme, že s Ním budeme aj žiť. 9 Lebo vieme, že Kristus, ktorý vstal z mŕtvych, viac neumiera a smrť už viac nepanuje nad Ním. 10 Lebo čo umrelo, umrelo hriechu raz navždy; čo však žije, žije Bohu. 11 Tak súďte aj vy, že ste mŕtvi hriechu a živí ste Bohu v Kristovi Ježišovi.


Sme pokrstení v Krista Ježiša. Vidno na nás a na našom živote, že patríme Pánovi? – – Bohatý muž sa raz so svojím priateľom stavil, že pretvorí žobráka a zlodeja z ulice na váženého muža. Muža zobral k holičovi, aby ho pekne upravil, následne mu zaobstaral krásne šaty a veľmi sa radoval, ako sa to celé podarilo. Už sa videl, ako priateľ neveriacky krúti hlavou, pretože prehral stávku. Nakoniec sa vybrali do domu priateľa a po návšteve na druhý deň muž hovorí: Podarilo sa ti zmeniť jeho výzor, ale spôsoby ostali nezmenené. – – Preto konajme, milí priatelia, ako pokrstení v Krista Ježiša, k čomu nás vyzýva aj apoštol! Krstom sme boli spolu s Ním pochovaní do smrti, aby tak, ako bol Kristus vzkriesený slávnou mocou Otcovou, aj my sme chodili v novote života (v.4). Kristus bol vzkriesený slávnou mocou Otcovou – Ježišova smrť za nás nebola zbytočná! Ani pri nás – vyznávajúcich meno Ježiš – nebude mať smrť posledné slovo. Preto tak súďme, že sme „mŕtvi hriechu a živí Bohu v Kristovi Ježišovi“ (v.11)! To je novota života. Zanechajme starý spôsob života a konajme podľa Pánovho príkladu a Jeho svätého slova!
Pieseň: ES 461
Modtliba: Ďakujeme Ti, Pane Ježišu, že v Tebe umiera naše zlo, chamtivosť a sebectvo! Ďakujeme, že v Tebe povstáva nový človek, ktorý žije láskou a spravodlivosťou! Prosíme, posilňuj a oživuj nášho ducha, nech žijeme na Tvoju slávu! Amen.
Autor: Peter Székely


Zákon Hospodinov je dokonalý, občerstvuje dušu. Žalm 19,8

V Kristovi sú skryté všetky poklady múdrosti a poznania. Kolosenským 2,3


Matúš 21,18-22 :: Modlíme sa za: Hronsek (Zv)