Zamyslenie na deň 6.2.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Rímskym 7,1-6

1 Či neviete, bratia – veď hovorím ľuďom, ktorí poznajú zákon – že zákon panuje nad človekom, kým (človek) žije? 2 Lebo vydatú ženu viaže zákon k mužovi, kým je živý. Ale ak muž umrie, je oslobodená od mužovho zákona. 3 A tak teda, ak žije s iným mužom, dokiaľ jej muž žije, bude cudzoložnica. Ale ak jej muž umrel, je slobodná od zákona a nie je cudzoložnicou, ak sa vydá za iného. 4 Práve tak, bratia moji, aj vy ste umreli zákonu skrze telo Kristovo, aby ste náležali inému, Tomu, ktorý bol vzkriesený z mŕtvych, aby sme prinášali ovocie Bohu. 5 Lebo keď sme boli v tele, hriešne vášne, ktoré vyvolal zákon, pôsobili v našich údoch, aby sme prinášali ovocie smrti. 6 Ale teraz sme oslobodení od zákona, keďže sme umreli tomu, čím sme boli viazaní, takže slúžime novým spôsobom ducha, a nie starým spôsobom litery.


Pravá sloboda. Čítal som, že v roku 1776 sa trinásť britských kolónií v severnej Amerike vzbúrilo proti obmedzeniam, ktoré im uložil anglický kráľ. Spojili sa v boji, ktorý viedol k zrodu novej republiky. Nový národ čoskoro prijal známy dokument, tzv. Vyhlásenie nezávislosti. – – Pred dvomi tisícročiami bolo počuť z Golgoty: „Je dokonané!“ Týmito slovami Pán Ježiš vyhlásil nezávislosť pre každého človeka, ktorý v Neho verí. On bez hriechu zobral môj i tvoj hriech na seba a zomrel namiesto nás. Pán Boh Jeho dokonalú obeť prijal, a teda až dodnes platí, že Pán Ježiš oslobodzuje všetkých, ktorí v Neho veria. V Ňom sa stávame novým stvorením. Dnešný text nám chce povedať dôležitú pravdu: Ak žiješ zákonom, tak sa snažíš z vlastných síl páčiť Pánu Bohu. Namáhaš sa, trápiš, ale aj tak zákon nikdy nenaplníš. Ak zomrieš zákonu a prijmeš ospravedlnenie skrze Pána Ježiša, zákon nad tebou už panovať nebude. Budeš premenený Kristovou láskou, ktorá ťa povedie do nového života v Ňom.
Modlitba: Ďakujeme Ti, Pane Ježišu, že Ty chceš žiť Svoju spravodlivosť cez nás! Ďakujeme, že sa nemusíme snažiť o výkon, len vierou sa Ti máme dať do rúk a Ty vykonáš! Odpusť, že Ti niekedy unikáme. Ži v nás! Amen.
Pieseň: ES 491
Autor: Ivo Madzin


Krajina, Krajina, Krajina, počuj slovo Hospodinovo! Jeremiáš 22,29

Nespime teda ako ostatní, ale bdime a buďme triezvi. 1.Tesalonickým 5,6


Ozeáš 2,20-25 :: Modlíme sa za: Hybe (Lo)