Zamyslenie na deň 5.11.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Zjavenie Jána 11,1-2

1 Dostal som trstinu, podobnú prútu, s týmito slovami: Vstaň a zmeraj Boží chrám i oltár, i modliacich sa v ňom. 2 Vonkajšie nádvorie chrámu však vynechaj, nemeraj ho, lebo bolo dané pohanom, ktorí budú plieniť sväté mesto štyridsaťdva mesiacov.


Spočítaní. V čase písania týchto slov bol jeruzalemský chrám, centrum židovskej bohoslužby, zničený, zrovnaný so zemou a s ním aj celé mesto Jeruzalem. Aj keď to Pán Ježiš predpovedal, bol to pre ľudí, najmä kresťanov zo židovstva, obrovský šok. Chrám Boha živého a dokonca aj Jeho svätyňa boli zničené. Navyše sa v tom chráme v čase jeho zničenia ukrývalo asi 6000 ľudí. Hľadali tam azyl, ochranu, ale väčšina z nich v tom chráme zahynula. A tak ľuďom, ktorí to počuli, prichádzali na um otázky: Prečo to Pán Boh dovolil? Čo tých 6000 ľudí, ktorí tam hľadali útočisko!? Tu je akoby Božia odpoveď: Chrám je zmeraný, ľudia spočítaní. Nie sú zabudnutí, nie sú stratení. To je nádej pre všetkých, ktorí trpia alebo trpeli v tomto svete a spoliehali sa na Božiu ochranu: Pán Boh ich má spočítaných. Možno pre nich nie je prichystané slávne vyslobodenie, možno to s nimi dopadne „zle“, ale Pán Boh na nich nezabudol a povolá ich k sebe. A to je niečo, čoho sa môžeme a máme držať vo viere aj my. Nech sa pri nás a okolo nás deje čokoľvek – Pán Boh nás má spočítaných a On nikoho z nás nestratí.
Autor: Daniela Mikušová
Pieseň: ES 500


Dobrovoľne Ti chcem obetovať, velebiť Tvoje meno, Hospodine, lebo je dobré. Žalm 54,8

Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh každého potešenia. 2.Korintským 1,3


1.Petra 2,11-17 :: Modlíme sa za: Nandraž (Ge)