Zamyslenie na deň 6.11.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Zjavenie Jána 11,3-14

3 Ale svojim dvom svedkom, oblečeným do vrecoviny, dám prorokovať tisíc dvestošesťdesiat dní. 4 To sú tie dve olivy a dva svietniky, ktoré stoja pred Pánom zeme. 5 Keby im niekto chcel škodiť, vyjde im oheň z úst a zožerie ich nepriateľov. Áno, keby im niekto chcel škodiť, takto musí zahynúť. 6 Oni majú moc zatvoriť nebo, aby v dňoch ich prorokovania nepršalo, majú moc nad vodami premeniť ich na krv a trápiť zem všelijakou pliagou, kedykoľvek to budú chcieť. 7 Keď však dokončia svoje svedectvo, šelma, ktorá vystúpi z priepasti, bude bojovať proti nim, zvíťazí nad nimi a zabije ich. 8 Ich mŕtvoly budú na námestí veľkého mesta, ktoré sa duchovne volá Sodoma a Egypt, kde aj ich Pána ukrižovali. 9 Mnohí z ľudu a kmeňov, jazykov a národov vidia ich mŕtvoly za tri a pol dňa, ale mŕtvoly nedovolia položiť do hrobu. 10 Obyvatelia zeme sa budú radovať nad nimi, dary si budú posielať, lebo títo dvaja proroci trápili obyvateľov zeme. 11 O tri a pol dňa však vošiel do nich duch života z Boha, stali si na nohy a veľká bázeň padla na tých, čo ich videli. 12 Počuli mohutný hlas z neba, ktorý im hovoril: Vystúpte sem hore! I vystúpili na nebo v oblaku a ich nepriatelia hľadeli na nich. 13 V tú hodinu nastalo prudké zemetrasenie, desatina mesta sa zrútila, sedemtisíc ľudí zahynulo v zemetrasení a ostatní, prestrašení, vzdali slávu nebeskému Bohu. 14 Druhé beda prešlo. Hľa, tretie beda príde čoskoro.


Svedkovia. Čo si predstavíme, keď počujeme slovo „svedectvo“? Nejaké pekné slovo svedčiace o mocnom Božom konaní, možno o nejakom zázraku v našom živote, niečo pozitívne, čo posilní a povzbudí vieru ľudí v Božiu moc a milosť… Tu vidíme jedných z posledných mocných Božích svedkov. Ich slová, ich svedectvo však nebude pozitívne. Bude to mocné slovo napomenutia sprevádzané aj znameniami, ktoré majú volať ľudí k pokániu. Budú to slová, ktoré budú ľudí vyrušovať z ich pohodlia, vzbudzovať v nich nechuť a zahanbenie. „…dvaja proroci trápili obyvateľov zeme…“. Niet sa čo čudovať, že ich smrť budú obyvatelia zeme oslavovať posielaním darov! Veď komu by sa páčilo slovo, ktoré ide do špiku kostí a nič nenechá na pokoji. Ale presne to potrebujú obyvatelia zeme počuť! Pravdivé Božie slovo, ktoré im ukazuje ich biedu, ktoré ich volá k pokániu, ktoré ich volá k hľadaniu Spasiteľa! Boží svedkovia nakoniec umĺkli, šelma ich zabila, ale predtým smeli tri a pol roka vydávať svedectvo o živom Bohu a verím, že sa iste našli ľudia, ktorí boli zachránení. Ich služba, ich svedectvo malo zmysel, i keď za to zaplatili životom. Čo my, bratia a sestry? Sme Božími svedkami v tomto svete i za cenu ústrkov, alebo mlčíme, aby sme si neznepriatelili ľudí? Sú ľudia skrze nás a naše svedectvo privádzaní k pokániu a k záchrane?
Autor: Daniela Mikušová
Pieseň: ES 629


Lebo si ma potešil, Hospodine, Svojimi činmi; nad skutkami Tvojich rúk plesám. Žalm 92,5

Ježiš povedal ochrnutému: Hovorím ti: Vstaň; vezmi si nosidlá a choď domov! Ihneď vstal pred nimi, vzal, na čom ležal, a odišiel domov velebiac Boha. Lukáš 5,24-25


Skutky apoštolov 17,1-10 :: Modlíme sa za: Necpaly (Tu)