Zamyslenie na deň 4.8.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 8,37-45

„38 Ja hovorím, čo som videl u Otca; a vy robíte, čo ste počuli od svojho otca. 39 Odpovedali Mu: Naším otcom je Abrahám. Riekol im Ježiš: Ak ste Abrahámove deti, robte Abrahámove skutky; 40 ale vy ma chcete zabiť – človeka, ktorý som vám povedal pravdu, ktorú som počul od Boha; to Abrahám neurobil. 41 Vy robíte skutky svojho otca. Povedali Mu: My sme sa nenarodili zo smilstva, máme jediného Otca, Boha. 42 Ježiš im povedal: Keby Boh bol vaším Otcom, milovali by ste ma; veď ja som z Boha vyšiel a prichádzam (z Boha). Lebo neprišiel som sám od seba, ale On ma poslal. 43 Prečo nechápete moju reč? Pretože nemôžete počuť moje slová. 44 Vy ste z otca diabla a žiadosti svojho otca chcete činiť. On bol vrahom ľudí od počiatku a nestál v pravde, lebo nieto v ňom pravdy. Keď hovorí lož, hovorí zo svojho vlastného, pretože je luhár a otec lži. 45 Ale pretože ja hovorím pravdu, neveríte mi.“


Drsná pravda o nás, ktorú nám zjavuje Pán Ježiš, sa nám veľmi nepáči. Často máme tendenciu seba samých prezentovať len v tom najlepšom svetle. Nebeský Otec nás však dokonale pozná, nič pred Ním nemôžeme skryť. Pozná naše najtajnejšie myšlienky, všetky naše lži, všetky naše pády a zlyhania, s ktorými sa veľmi nechválime. Nám veľmi záleží na tom, aby o nás ľudia mali len tú najlepšiu mienku. Páčiť sa Bohu je však dôležitejšie, ako páčiť sa ľuďom. Práve preto prišiel Pán Ježiš na tento svet, aby sme v Jeho svetle videli a spoznali pravdu o nás samých. Rovnako, ako lekár, keď stanoví diagnózu svojmu pacientovi a zároveň mu ponúka najvhodnejšiu liečbu, aj Pán Ježiš nás usvedčuje z hriechu a dáva nám poznať, ako sa očistiť. Nerobí to, aby nás pohoršil, naopak, chce nás uzdraviť. Seba samého, Svoju nevinnosť a čistotu ponúka na výmenu za náš hriešny život. Obetuje sa za nás na kríži, aby sme my mohli žiť nový život nezaťažený hriechom. Prijmeme dnes túto obeť? Ďakujem Ti, Pane Ježišu, že Ti nie sme ľahostajní! Naopak, živo sa o nás zaujímaš a dávaš nám poznať, akí sme a akými potrebujeme byť. Veď nás, prosím, do Tvojej pravdy, aby sme boli podobní Tebe – zmýšľaním aj skutkami! Amen.
Autor: Mária Klimeková
Pieseň: ES 327


V Božej ruke je život všetkého tvorstva i duch každého ľudského tela. Jób 12,10

Nikto z nás totiž nežije sebe a nikto sebe neumiera. Lebo ak žijeme, Pánovi žijeme, ak umierame, Pánovi umierame. Rímskym 14,7-8


Lukáš 12,42-48 :: Modlíme sa za: Hrochoť (Zv)